Koulut

Tutoropettajat ja oppilasagentit mukana kehittämässä koulujen toimintaa

Tutoropettajatoiminta jatkuu Nurmijärven kouluissa kuluvana lukuvuonna. Tutoroinnilla on tänä lukuvuonna haluttu edistää koulujen omia kehittämiskohteita ja tarjota vertaistukea uusien toimintatapojen ja -ympäristöjen kokeiluun. Syksyn aikana tutorit olivat mukana kehittämässä esimerkiksi ulkoluokkatoimintaa, opetuksen pelillistämistä ja oppilasagenttitoimintaa.

Keväällä tutoroinnilla edistetään muun muassa projekteja, joissa yhdistetään suunnittelua, ohjelmointia ja askartelua esimerkiksi ennalta sovitun teeman ympärillä tai annettuja materiaaleja ja teknologiaa hyödyntäen. Lisäksi opetuksen toiminnallistamiseen ja opettajien digitaitojen kehittämiseen tarjotaan apua.

Oppilasagenttitoiminta on Nurmijärven kouluissa aktiivista. Oppilasagenttitoimintaa on lähes joka koulussa ja agentit ovat vierailleet toisilla Nurmijärven kouluilla kehittämässä toimintaa. Rajamäellä järjestettiin syksyllä alueen oppilasagenteille oma ohjelmointiin ja värkkäilyyn keskittyvä päivä yhdessä tutoropettajien ja oppilasagenttien ohjaavien opettajien kanssa. Keväälle on suunnitteilla koulutusta ja kaikille kunnan oppilasagenteille tarkoitetut messut.

Tutoropettajatoimintaan sekä oppilasagenttitoiminnan kehittämiseen Nurmijärven kunta on saanut Opetushallitukselta erityisavustusta. Hankkeet ovat käynnissä lukuvuoden loppuun ja tutoropettajatoimintaan on myönnetty jatkorahoitusta myös lukuvuodelle 2020–2021.

Oppilasagentit työstivät tammikuussa koululaisten osallisuuspeliä. Näin koululaisilta saadaan palautetta palveluverkkosuunnitelman työstämiseen
Oppilasagentit työstivät tammikuussa koululaisten osallisuuspeliä. Näin koululaisilta saadaan palautetta palveluverkkosuunnitelman työstämiseen