Äänestäminen

Henkilöllisyyden esittäminen ja ilmoituskortti

Sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestystoimitusta jouduttaa ilmoituskortin esittäminen. Ilmoituskortin puuttuminen ei estä äänioikeutettua äänestämästä.

Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi saada poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten vaaleissa. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passikuvaa.