Presidentinvaali 2024

Vaalien toinen vaalipäivä on11.2.2024 ja ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024.

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Vaalipäivä oli sunnuntai 28.1.2024 ja ennakkoäänestys 17.–23.1.2024.

Toinen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024 ja ennakkoäänestys 31.1.–6.2.2024.

Presidentinvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomen kansalaiset. Äänioikeutettuja vuoden 2024 presidentinvaalissa ovat siten 28.1.2006 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut ovat samat ensimmäisessä ja toisessa vaalissa.

Äänioikeutettu saa ennakkoäänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänestäjän kohdalle. Tämä tieto selviää digi- ja väestötietoviraston lähettämästä äänioikeusilmoituksesta sekä viraston kotisivuilta äänestyspaikkapalvelusta.

Lisätietoa vaalien järjestämisestä ja äänestämisestä Nurmijärvellä