Äänestäminen

Ennakkoäänestys laitoksissa

Kunnan alueella laitosäänestys toteutetaan terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla, Keusoten kuntoutuskeskuksessa (Kiljavan sairaala), Kalliolan klinikalla sekä seuraavissa ympärivuorokautisissa
asumispalveluyksiköissä: Aapo, Aleksiina, Attendo Rajamäki, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Nurmijärven Hoivamme, Ykköskoti Riihilehto sekä ryhmäkodeissa Ohjastie, Sateenkaari ja Leinikki.

Vaalitoimikunta julkaisee Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevissa vaalilain 46 §:n tarkoittamissa laitoksissa suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten tarkemmasta ajankohdasta kuulutuksen kunnan ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla ja ao. laitoksen ilmoitustaululla.