Teemasivut

Europarlamentti­vaalit

Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.–1.6.2024.

Äänioikeutettu vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettu Suomessa on myös muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutettu Suomessa ei kuitenkaan ole sellainen muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on menettänyt äänioikeutensa omassa kotivaltiossaan. Äänioikeuden edellytyksenä muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaisilla kuitenkin on, että he ovat ilmoittautuneet äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa hän asuu (asuinvaltiossaan). Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen Euroopan unionin jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.