Ikääntyneiden hammashoito

Ajavaraus keskitetyn ajanvarauksen kautta

ma-pe klo 7.30 - 15.00
puh. (09) 2500 3259

Kaikki kuntalaiset voivat hakeutua kunnalliseen hammashoitoon. Ajanvarauksesta tarkemmin tietoja hoitoonpääsystä ja hoitopaikoista. Hammaslääkärin tekemä yksilöllinen hoitosuunnitelma määrittää tarvittavan hoidon ja hoitovälin. Särkypotilaat ja tapaturmat hoidetaan särkypäivystyksessä.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien potilaiden suun hoidon tarpeen arvioi suuhygienisti säännöllisesti. Varsinaiset hoitotoimenpiteet tehdään pääsääntöisesti hammashoitolassa. Laitoksessa suun omahoidosta vastaa potilas itse omaisten ja omahoitajan tuella.

Suun omahoito

Suun hoito ja suun terveydentilan ylläpito kuuluvat keskeisesti ikäihmisen hyvään hoitoon. Terve suu helpottaa kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa. Hyvä suun terveys edistää elämänlaatua !

Säännölliset, monipuoliset ateriat

Säännölliset, monipuoliset ateriat ovat tärkeitä hampaiden ja suun limakalvojen terveydelle sekä yleisterveydelle. Monipuolisuuteen kuuluu, että ruoka on pureskeltavaa. Pureskeluliikkeet edistävät syljen eritystä ja edistävät näin suun huuhtoutumista. Tärkeää on myös oikea ateria- ja välipalarytmi, jotta happohyökkäyksiä tulisi vain 5-6 vuorokaudessa. Jos lisävalipaloja tarvitaan
tämän lisäksi, olisi hyvä etsiä hampaille turvallisia tuotteita, kuten hedelmiä ja marjoja. Ruokailun jälkeen purskuttelu vedellä huuhtoo ja kosteuttaa suuta. Ruokailun jälkeen happohyökkäyksen voi katkaista myös täysksylitolipastilleilla tai puristeilla.

Suun puhdistus

Hyvällä suuhygienialla ja puhtaalla suulla voidaan välttää tai vähentää kaikkia suun sairauksia ja se on osa-alue, johon kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa, tarvittaessa omaisten tai omahoitajan avulla.

Omien hampaiden puhdistaminen on päivittäiseen suun hoitoon liittyvä toimenpide. Hampaat harjataan kaksi kertaa päivässä fluoripitoisella hammastahnalla. Hammasvälit puhdistetaan hammasväliharjalla, tikuilla tai hammaslangalla. Kielen pinnan varovainen harjaaminen suun puhdistamisen yhteydessä nostaa suuhygienian tasoa.

Päivittäiseen suun omahoitoon kuuluu myös hammasproteesien puhdistaminen 2 kertaa vrk:ssa sekä proteesien ja suun huuhtelu vedellä aterioiden jälkeen. Hammasproteesit on hyvä puhdistaa proteesiharjalla tai hammasharjalla käytteäen apuna nestemäistä saippuaa tai astianpesuainetta. Myös osaproteesit poistetaan suusta päivittäin ja puhdistetaan kuten proteesi. Yöllä proteesit säilytetään puhdistettuina kuiviltaan ilmavassa rasiassa.

Usein ikääntymiseen liittyvät yleissairaudet ja lääkitykset aiheuttavat muutoksia myös suussa. Tällaisia muutoksia voivat olla suun kuivuminen, limakalvotulehdukset, proteeseihin liittyvät ongelmat. Myös reikiintymisen ja kiinnityskudossairauksien riski voi iakkäillä olla kohonnut.

Kaavakkeet

Aikuisten esitietokaavake

Linkit

Ikäihmisten suunterveys (Hammaslääkäriliitto)