Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen- ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös kommunikaatiohäiriöiden ennaltaehkäisy tiedon jakamisen, ohjauksen ja kouluttamisen avulla.

Puheterapeutti tutkii ja arvioi, millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä muiden ammattihenkilöiden, kuten päivähoidon, psykologin, neuvolan, toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kanssa. Puheterapian kestoon ja tuloksiin vaikuttavat häiriön syyt, kuntoutuksen oikein ajoitettu aloittaminen sekä asiakkaan ja perheen motivaatio.

Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeutta puheen ymmärtämisessä, puheen tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen- ja kirjoittamisen valmiuksissa.  Asiakas voi hakeutua itse oman alueensa puheterapeutille tai hän voi tulla lääkärin, neuvolan tai päivähoidon suosituksesta.

Terveystoimen puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja rajoitetusti avoterveydenhuollossa. Puheterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Hyödyllisiä linkkejä

www.papunet.fi

www.ankytys.fi

http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/etusivu/

http://www.aivoliitto.fi/

http://www.autismiliitto.fi/

http://www.adhd-tietoa.fi/
http://www.lukihero.fi/

http://www.cplol.eu/eng/public/leaflets.htm
http://www.lukimat.fi/etusivu

Puheterapeutit

Tiedustelut maanantaisin klo 12-13, p. 040 317 3611