Lääkinnällinen kuntoutus

Toiminnasta vastaa kuntoutusyksikön johtaja puh. 040 317 3386

Lääkinnällinen kuntoutus tarkoittaa arjen selviytymistä edistäviä kuntoutus- ja apuvälinepalveluita, joita on mahdollisuus saada pitkäaikaisen tai pysyvän vamman tai sairauden vuoksi.

  • kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva neuvonta ja ohjaus
  • apuvälineiden hankinta ja huolto
  • terapiajaksot
  • laitoskuntoutusjaksot
  • sopeutumisvalmennus

Hakeminen

Lääkinnällisen kuntoutuksen anomisen kirjallinen ohje: Lomake tulostetaan, täytetään ja lähetetään terapiakohtaisesti. Pyynnön pohjalta tehdään tämän jälkeen asiantuntija-arvioon perustuva lopullinen hakemus.

Eri erikoisaloille on omat hakulomakkeensa. Mikäli haet fysioterapiaa tai fysioterapiaan liittyvää apuvälinettä, niin avaa fysioterapian linkki. Toimintaterapian kohdalla avaat toimintaterapian linkin ja niin edelleen.

Fysioterapia

Toimintaterapia

Puheterapia

Psykologia

Lääkinnällisen kuntoutuksen yhteyshenkilönä toimii asiantuntijafysioterapeutti. Puhelin 040 317 3458, sähköposti: etunimi.sukunimi (at) keusote.fi

Kuntoutustyöryhmä

Kuntoutustyöryhmään kuuluu lääkäri, fysioterapeutti, puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. Työryhmän lääkäri tekee päätökset  saatujen tietojen perusteella sekä kuultuaan työryhmää.