Asiakkaan palautelomake

 

Potilas/asiakaspalaute

Tulemme käyttämään palautettanne toimintamme kehittämiseen. Mikäli olette tyytymätön hoitoonne tai kohteluunne ja haluatte asiaanne kirjallisen vastauksen, pyydämme Teitä tekemään potilaslain mukaisen kirjallisen muistutuksen, joka lomake löytyy potilasasiamies-sivulta.

Lisätietoja saatte potilasasiamieheltä perjantaisin klo 12-13 puh. 040 317 2219

Potilasasiamies

 

Hoito/toimintayksikkö
Palautteen kohde
Palautteen antaja
Potilas/asiakas
Omainen/läheinen
Muu, kuka
Tapahtuma-aika jota palaute koskee
Palaute koskee
Neuvonta
Hoitoympäristö
Ammattitaito
Maksuasiat
Hoitoon pääsy/odottaminen
Henkilökunnan käytös
Tietojen saanti
Tietosuoja/vaitiolo
Muu asia
Palaute
Potilaan/asiakkaan palaute
En halua tehdä muistutusta, mutta toivon, että minuun otetaan yhteyttä:
Potilasasiamies
Yksikön esimies
Muu, mikä
Yhteystiedot
(mikäli haluatte, että teihin otetaan yhteyttä)
Huom! Tietosuojan vuoksi sähköpostilla voidaan vastata vain yleisluonteisesti. Jos haluatte tarkempaa tietoa omasta asiastanne, laittakaa yhteystietoihin puhelinnumeronne tai kotiosoitteenne.

 

Kiitos palautteestanne!