Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon palvelut

Erityishuoltona myönnettävien palveluiden tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, edistää hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan, sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Erityisiä, tarvittavia tukitoimia voidaan myöntää mm. sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Jos nämä eivät ole riittäviä kattamaan kehitysvammaisen henkilön palveluntarvetta, asiakkaalle voidaan myöntää palveluja kehitysvammalakiin perustuvana erityishuoltona.

Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja neuvovat ja opastavat kehitysvammaista henkilöä ja hänen perhettään erityishuollosta annetun lain mukaisista ja muista kehitysvammaisille tarkoitetuista palveluista. Erityishuoltona myönnettävät palvelut perustuvat palvelutarpeen arviointiin ja asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on suunnitelma niistä palveluista ja tukitoimista, joita perhe ja kehitysvammainen henkilö tarvitsevat selviytyäkseen arjessa.

Erityishuoltona myönnettävät palvelut ilmenevät asiakkaalle vahvistettavassa erityishuolto-ohjelmassa, eho:ssa.

Nurmijärven kunnan kehitysvammahuollon palvelut

  • aamu- ja iltapäivähoito (Aleksi)
  • opetus
  • työ- ja päivätoiminta
  • tuettu työllistyminen
  • asumispalvelut ja tilapäishoito
  • muut palvelut ostopalveluna esim. kehitysvammaneuvola, perhehoito, leiritoiminta
Esite asumisvaihtoehdoista 

 

Woimalan esite

 

Päivähoito Aleksi

Päivähoito Aleksi tarjoaa Kivenpuiston koulun kehitysvammaisille oppilaille aamu- ja iltapäivähoitoa. Palvelua tarjotaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti. Päivähoidon tarkoituksena on tukea vanhempien työssäkäyntiä.

Iltapäivähoitoa tarjotaan klo 12-16.30, aamuhoitoa järjestetään tarvittaessa. Hoitoa tarjotaan myös koulun loma-aikoina, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin yksikkö on suljettu neljän viikon ajan. Loma-ajanhoitoa järjestetään ma-pe klo 7.30-16.30.

Päivähoitoon haku tapahtuu edellisen vuoden maaliskuussa erillisellä hakulomakkeella. Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lapsen diagnoosista. Mikäli hoidontarve ilmenee lukuvuoden aikana, tulee ottaa yhteyttä päivähoidon vastaavaan ohjaajaan.

Päivähoidosta ei peritä maksua alla 16 -vuotiailta. 

 

Hyödyllisiä linkkejä

Nurmijärven kehitysvammaisten tuki ry.