Hakeminen

Kirjallinen hakemus liitteineen toimitetaan sosiaalitoimistoon

Hakulomakkeet

 Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Henkilökohtaisen avun hakemus 

Asunnon muutostöiden hakemus

Muita vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Palvelusuunnitelma

Palvelutarpeen selvityksen perusteella kunnan sosiaaliviranomaisen laatii yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman niistä palveluista sekä tukitoimista, joita vammainen henkilö tarvitsee selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Palvelusuunnitelmaa tarkistetaan, jos vammaisen henkilön palvelutarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia sekä muutoinkin tarpeen mukaan.