Vanhus- ja vammaispalvelut sekä asumispalveluyksikkö Heikkilä

Vammaispalvelulain perusteella myönnettävien palvelujen ja etuuksien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa hänelle riittäviä ja sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Palveluiden ja tukitoimien tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, josta aiheutuva haitta on pitkäaikainen.

Vammaispalveluihin kuuluu ohjaus ja neuvonta vammaispalvelulain mukaisista palveluista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve.

Osa palveluista ja tukitoimista on erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä ja osa on määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia.

Vammaispalveluopas 2018

EU:n vammaiskortti