Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapseen kasvu ja kehitys, kun perheen omat voimavarat eivät riitä. Lastensuojelussa lapsen etu on ensisijalla, koska lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen(Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1 §).

Voit ottaa lastensuojelun työntekijään yhteyttä, jos mm.

  • päihteiden käyttö vaikeuttaa omaa ja läheisten elämää
  • perheessä on lasten ja nuorten kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • lähisuhdeväkivaltaa
  • perheessä on muita kriisejä

Lastensuojelun palvelut ovat avun tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden elämäntilanteen selvittämistä ja tuen tarjoamista. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan.