Osallistu päätöksentekoon

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on Suomessa verraten uusi toimintatapa yhdistää taloutta ja demokratiaa. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tästä syystä osallistuvalle budjetoinnille luonteenomaista on harkinnanvarainen prosessi ja se, että osallistuvan budjetoinnin toimintatavat hioutuvat kulloisenakin vuotena. Nurmijärven kunta otti osallistuvan budjetoinnin uutena toimintamuotona käyttöön vuonna 2017.

Osallistuva budjetointi Nurmijärvellä