Osallistu päätöksentekoon

Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin (OsBu) toimintatapa yhdistää taloutta ja demokratiaa. Sen avulla asukkaat otetaan mukaan suunnittelemaan ja päättämään mihin yhteisiä verovaroja käytetään. OsBun toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. OsBulle luonteenomaista onkin harkinnanvarainen prosessi ja se, että toimintatavat hioutuvat kulloisenakin vuotena.

Nurmijärven kunta otti osallistuvan budjetoinnin uutena toimintamuotona käyttöön vuonna 2017. Parin vuoden tauon jälkeen OsBu toteutetaan taas vuonna 2023. Tutustu osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin, vuoden 2023 toteutuksen prosessiin ja aikatauluun, sekä aiempien vuosien toteuksiin tällä sivulla.

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet

 • Idea tukee kuntastrategian toteutumista (Paremman arjen ilmiö). Tutustu kuntastrategiaan täällä.
 • Idean toteutus on kunnan toimivallassa, eikä se ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
 • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
 • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
 • Idea tulee olla (pääsääntöisesti) toteutettavissa saman vuoden aikana.
 • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kunta.
  • Jos ehdottaja on yksityishenkilö tai yksityishenkilöistä muodostettu rekisteröimätön ryhmä ja ehdottaja haluaa toteuttaa idean, voidaan määräraha maksaa vasta jälkeenpäin kuitteja vastaan.
 • Idean voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisen idean tai ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.
  • Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ehdotukset ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen.
 • Idea on uusi, eikä sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
 • Idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan (vuonna 2023 25 000 €).
 • Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.
  • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa. Jos äänestyksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa voittanut idea on toteuttavissa 5 000 eurolla ja toiseksi tullut 25 000 eurolla, käydään toiseksi tulleen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio vielä läpi ja tutkitaan onnistuisiko toteutus kustannustehokkaammin.
  • Viranhaltijaraati tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja hallintojohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Osallistuva budjetointi 2023

Päätös määrärahasta (17.11.2022)

Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä osallistuvalle budjetoinnille 25 000 e määrärahan.

Ideahaku (15.2.-8.3.2023)

Jokainen nurmijärveläinen yksityishenkilö, yhteisö, järjestö, yhdistys tai yritys voi ideoida kuinka edistää parempaa arkea ja jättää aiheeseen liittyvän idean osallistuvaan budjetointiin. Idean voi jättää:

 • sähköisesti Solmu-verkkoasiointipalvelussa, tai
 • paperilomakkeella Kirkonkylän, Klaukkalan tai Rajamäen kirjaston asiakaspalvelupisteissä, kirjastoauto Oivassa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä (Keskustie 2B) (huomioi aukioloajat).

Idean jättäjää pyydetään antamaan yhteystieto (esimerkiksi sähköpostiosoite), jotta häneen voidaan olla tarvittaessa yhteydessä idean sisältöön liittyen kun ideoita arvioidaan.

Ideoiden arviointi ja valinta äänestykseen (9.3.-29.3.2023)

Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ideoiden vastaavuuden OsBu-periaatteisiin, toteutuskelpoisuuden ja kustannusarvion. Arvioinnin aikana idean jättäjältä voidaan pyytää tarkentavia tietoja toteutukseen liittyen. Kaikki toteutuskelpoiset ideat pääsevät äänestykseen.

Kaikki ideat arviointeineen löytyvät alla olevasta dokumentista.

Äänestys (30.3.-25.4.2023)

Kuntalaiset päättävät äänestämällä mitkä ideoista luodut ehdotukset toteutetaan.

Äänestää voi niin montaa ehdotusta kuin määrärahalla 25 000 euroa on mahdollista toteuttaa. Nyt siis äänestäjällä ei ole käytössä tiettyä määrää ääniä, vaan tietty rahasumma eli 25 000 euroa.

Äänestää voi:

 • sähköisesti Solmu-verkkoasiointipalvelussa (vaatii toimivan sähköpostiosoitteen, lue ohjeet sivulta), tai
 • paperilomakkeella Kirkonkylän, Klaukkalan tai Rajamäen kirjastojen asiakaspalvelupisteissä, kirjastoauto Oivassa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä (Keskustie 2B) (huomioi aukioloajat).

Tutustu ehdotuksiin Solmun OsBu-sivuston Selaa tuloksia -sivulta. Sivulta näkee äänestysaikana reaaliaikaisen äänestystilanteen sähköisten äänten osalta. Äänestysajan päätyttyä tuloksiin lisätään paperilla annetut äänet.

Tulosten julkistaminen (8.5.2023)

Äänestykseen osallistui tänä vuonna 778 kuntalaista ja ääniä annettiin 2147. Jokainen äänestäjä sai antaa ääniä niin monelle ehdotukselle kuin hän sai mahtumaan 25 000 euron kokonaisbudjettiin. Äänestäjistä valtaosa äänesti sähköisesti (92 %), mutta myös paperilomakkeen avulla mahdollistettua äänestystapaa hyödynnettiin (8 %).

Äänestyksen perusteella määrärahan toteutukseen saavat kolme eniten ääniä saanutta ehdotusta, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 25 000 euroa. Nämä kolme ehdotusta keräsivät yhdessä yli puolet annetuista äänistä. Toteutettavat ehdotukset ovat:

 • Kukkapeltoja Nurmijärvelle (5000 e) (20,21 % äänistä)
 • Puistomaisuutta Klaukkalaan (10000 e) (19,28 % äänistä)
 • Ulkosuihku Klaukkalan Tiiran rantaan (10000 e) (12,68 % äänistä)

Lue lisää äänetystuloksesta ja äänten jakautumisesta ehdotuksille tiedotteesta.

Ideoiden toteutus

OsBu-ideoiden toteutukset voidaan aloittaa viimeistään viikolla 22. Tavoitteena on saada ideat toteutettua loppuvuoden 2023 aikana. Suunnitelmien etenemisestä tullaan viestimään tarkemmin myöhemmin.

Aiempien vuosien osallistuvan budjetoinnin toteutukset

Lisätietoja osallistuvaan budjetointiin liittyen antaa:

Piia Nurkka, palvelumuotoilija

sähköposti: piia.nurkka(at)nurmijarvi.fi

puhelin: 040 317 24 12