Osallistu päätöksentekoon

Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin (OsBu) toimintatapa yhdistää taloutta ja demokratiaa. Sen avulla asukkaat otetaan mukaan suunnittelemaan ja päättämään mihin yhteisiä verovaroja käytetään. OsBun toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. OsBulle luonteenomaista onkin harkinnanvarainen prosessi ja se, että toimintatavat hioutuvat kulloisenakin vuotena.

Nurmijärven kunta otti osallistuvan budjetoinnin uutena toimintamuotona käyttöön vuonna 2017. Parin vuoden tauon jälkeen OsBu toteutettiin taas vuonna 2023 ja jatkoa seuraa vuonna 2024 . Tutustu osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin, toteutuksen prosessiin, sekä aiempien vuosien toteuksiin tällä sivulla.

Osallistuvan budjetoinnin periaatteet

 • Idea tukee kuntastrategian toteutumista (Paremman arjen ilmiö). Tutustu kuntastrategiaan täällä.
 • Idean toteutus on kunnan toimivallassa, eikä se ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
 • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta tule aiheutua merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
 • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
 • Idea tulee olla (pääsääntöisesti) toteutettavissa saman vuoden aikana.
 • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kunta.
  • Jos ehdottaja on yksityishenkilö tai yksityishenkilöistä muodostettu rekisteröimätön ryhmä ja ehdottaja haluaa toteuttaa idean, voidaan määräraha maksaa vasta jälkeenpäin kuitteja vastaan.
 • Idean voi tarvittaessa yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi samankaltaisen idean tai ideoiden kanssa ennen kuin se etenee äänestykseen.
  • Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ehdotukset ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen.
 • Idea on uusi, eikä sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
 • Idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan (vuonna 2024 25 000 €).
 • Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.
  • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa. Jos äänestyksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa voittanut idea on toteuttavissa 5 000 eurolla ja toiseksi tullut 25 000 eurolla, käydään toiseksi tulleen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio vielä läpi ja tutkitaan onnistuisiko toteutus kustannustehokkaammin.
  • Viranhaltijaraati tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja hallintojohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Osallistuva budjetointi 2024

Päätös määrärahasta (15.11.2023)

Valtuusto myönsi vuoden 2024 talousarviokäsittelyssä osallistuvalle budjetoinnille 25 000 e määrärahan.

Ideahaku (22.1.-14.2.2024)

Jokainen nurmijärveläinen yksityishenkilö, yhteisö, järjestö, yhdistys tai yritys voi ideoida kuinka edistää parempaa arkea ja jättää aiheeseen liittyvän idean osallistuvaan budjetointiin. Idean voi jättää:

 • sähköisesti Solmu-verkkoasiointipalvelussa, tai
 • paperilomakkeella Kirkonkylän, Klaukkalan tai Rajamäen kirjaston asiakaspalvelupisteissä, kirjastoauto Oivassa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä (Keskustie 2B) (huomioi aukioloajat).

Idean jättäjää pyydetään antamaan yhteystieto (esimerkiksi sähköpostiosoite), jotta häneen voidaan olla tarvittaessa yhteydessä idean sisältöön liittyen kun ideoita arvioidaan.

Ideoiden arviointi ja valinta äänestykseen (15.2.-6.3.2024)

Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ideoiden vastaavuuden OsBu-periaatteisiin, toteutuskelpoisuuden ja kustannusarvion. Arvioinnin aikana idean jättäjältä voidaan pyytää tarkentavia tietoja toteutukseen liittyen. Kaikki toteutuskelpoiset ideat pääsevät äänestykseen.

Äänestys (7.3.-3.4.2024)

Kuntalaiset päättävät äänestämällä mitkä ideoista luodut ehdotukset toteutetaan.

Äänestää voi niin montaa ehdotusta kuin määrärahalla 25 000 euroa on mahdollista toteuttaa. Äänestäjällä ei siis ole käytössä tiettyä määrää ääniä, vaan tietty rahasumma eli 25 000 euroa.

Äänestää voi:

 • sähköisesti Solmu-verkkoasiointipalvelussa (vaatii toimivan sähköpostiosoitteen, lue ohjeet sivulta), tai
 • paperilomakkeella Kirkonkylän, Klaukkalan tai Rajamäen kirjastojen asiakaspalvelupisteissä, kirjastoauto Oivassa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä (Keskustie 2B) (huomioi aukioloajat).

Ehdotuksiin voi tutustua Solmun OsBu-sivuston Selaa tuloksia -sivulta kun äänestys alkaa. Kun äänestys on käynnissä, sivulta näkee reaaliaikaisen äänestystilanteen sähköisten äänten osalta. Äänestysajan päätyttyä tuloksiin lisätään paperilla annetut äänet.

Tulosten julkistaminen (viikko 14)

Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.

 • Lähtökohtana on, että määrärahan saa se idea, joka on saanut eniten ääniä ja sen lisäksi järjestyksessä niin monta ideaa kuin määrärahalla on mahdollista toteuttaa. Jos äänestyksen jälkeen ollaan tilanteessa, jossa voittanut idea on toteuttavissa 5 000 eurolla ja toiseksi tullut 25 000 eurolla, käydään toiseksi tulleen toteutussuunnitelma ja kustannusarvio vielä läpi ja tutkitaan onnistuisiko toteutus kustannustehokkaammin.
 • Viranhaltijaraati tekee esityksen määrärahan saajasta/saajista äänestystulokseen pohjaten ja hallintojohtaja tekee muodollisen päätöksen.

Vuonna 2024 toteutettavat ehdotukset ovat:

 • Nukarin Frisbeegolfrata (14 000 €),
 • Kirsikkapuita ja muuta kaunista Lepsämän keskustaan (3 800 €)
 • Kalusteryhmät Kuhakoskelle (1 600 €)
 • Lisää roskiksia (5 400 €)

Lue tiedote äänestyksen tuloksesta ja päätöksestä täältä.

Ideoiden toteutus (alkaen viikosta 18)

OsBu-ideoiden toteutukset aloitetaan heti kun mahdollista tulosten julkistamisen jälkeen. Tavoitteena on saada ideat toteutettua loppuvuoden 2024 aikana. Toteutuksista viestitään kun asiat etenevät.

Aiempien vuosien osallistuvan budjetoinnin toteutukset

Ajankohtaista osallistuvasta budjetoinnista

Katso kaikki ajankohtaiset

Lisätietoja osallistuvaan budjetointiin liittyen antaa:

Piia Nurkka, palvelumuotoilija

sähköposti: piia.nurkka(at)nurmijarvi.fi

puhelin: 040 317 24 12