Osallistu päätöksentekoon

Miten kunta toimii?

Kunnan toiminnot on jaettu toimialoihin ja keskuksiin. Kunnanjohtaja johtaa viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuvaa toimintaorganisaatiota.

Joka neljäs vuosi pidetään kuntavaalit, joissa yli 18-vuotiaat kuntalaiset äänestävät keskuudestaan henkilöitä valtuustoon. Valtuusto päättää kunnan tärkeimmistä asioista ja siitä miten asioita hoidetaan. Valtuuston alaisuudessa toimii valmistelevana ja toimeenpanevana elimenä kunnanhallitus. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja valtuuston esityslistat ovat muutama päivä ennen kokousta nähtävillä Internetissä kunnan kotisivuilla ja kunnan kirjastoissa. Myös kunnanhallituksen ja useimpien lautakuntien esityslistat ovat ennen kokousta nähtävillä, jolloin kuntalainen voi ottaa yhteyttä valmistelevaan virkamieheen tai päättävään luottamushenkilöön. Pöytäkirjat julkaistaan kotisivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkistettu.

Tietoa äänestämisestä ja vaaleista

Nurmijärven keskusvaalilautakunta

Yhteystiedot

Kirjaamo

kunta@nurmijarvi.fi
0403172004

Yksikkö
Hallintopalvelut (konsernipalvelut), Konsernipalvelut

Toimipaikka

Nurmijärven kunnanvirasto, Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi

Lue lisää aiheesta Kirjaamo