Ajankohtaista

Me tehdään Nurmijärvi, osallistuva budjetointi, Päätöksenteko, Viestintä

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen tulokset selvillä – kolme eniten ääniä saanutta ehdotusta toteutukseen

8.5.2023

Osallistuvan budjetoinnin (OsBu) äänestys päättyi Nurmijärvellä huhtikuun lopulla. Äänestettävänä oli kolmetoista ehdotusta, jotka helmi-maaliskuussa kerättyjen 52 idean joukosta läpäisivät arvioinnin ja etenivät äänestykseen. Tänä vuonna OsBun määräraha on 25 000 euroa, joka jaetaan sen mukaan, miten paljon kukin ehdotus sai ääniä ja mitkä ehdotukset mahtuvat budjettiin.  Äänestyksen perusteella määrärahan toteutukseen saavat kolme eniten ääniä saanutta ehdotusta, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 25 000 euroa. Nämä kolme ehdotusta keräsivät yhdessä yli puolet annetuista äänistä. Toteutettavat ehdotukset ovat:

 • Kukkapeltoja Nurmijärvelle (5000 e) (20,21 % äänistä)
 • Puistomaisuutta Klaukkalaan (10000 e) (19,28 % äänistä)
 • Ulkosuihku Klaukkalan Tiiran rantaan (10000 e) (12,68 % äänistä)

Äänestystulos ja äänten jakautuminen ehdotuksille

Äänestystilannetta pääsi äänestyksen aikana seuraamaan Nurmijärven kunnan palaute- ja verkkoasiointipalvelu Solmusta sähköisten äänten osalta. Nyt sivulle on päivitetty tulokset, johon on yhdistetty sähköisesti ja paperilla annetut äänet. Lopullinen ehdotusten äänimäärä ja järjestys on:

 1. Kukkapeltoja Nurmijärvelle, ääniä 434 (20,21 %)
 2. Puistomaisuutta Klaukkalaan, ääniä 414 (19,28 %)
 3. Ulkosuihku Klaukkalan Tiiran rantaan, ääniä 271 (12,62 %)
 4. Maisemointia Lähtelään, ääniä 217 (10,11 %)
 5. Viihtyisä ja hyvinvoiva Mäntysalo, ääniä 171 (7,96 %)
 6. Ulkotoimintapelejä lainattavaksi, ääniä 165 (7,69 %)
 7. Lisää kirjoja kirjastoon, ääniä 144 (6,71 %)
 8. Roskiksia Röykkään, ääniä 123 (5,73 %)
 9. Palojoen kylä viihtyisämmäksi, ääniä 64 (2,98 %)
 10. Nukarin arboretumin opasteet, ääniä 63 (2,93 %)
 11. Ulkoilureitin viitoitusten ja opastaulujen uusiminen, ääniä 43 (2,00 %)
 12. Klaukkalan Tornimäen kuntoportaiden laskurin päivitys, ääniä 21 (0,98 %)
 13. Löydä liikkuva kotikyläsi, ääniä 17 (0,79 %)

Äänestäjämäärä kasvoi 34 % edellisestä osallistuvan budjetoinnin äänestyksestä

Äänestykseen osallistui tänä vuonna 778 kuntalaista ja ääniä annettiin 2147. Jokainen äänestäjä sai antaa ääniä niin monelle ehdotukselle kuin hän sai mahtumaan 25 000 euron kokonaisbudjettiin. Äänestäjistä valtaosa äänesti sähköisesti (92 %), mutta myös paperilomakkeen avulla mahdollistettua äänestystapaa hyödynnettiin (8 %).

”On ilahduttavaa, että äänestäjien määrä kasvoi vuodesta 2019, jolloin osallistuvassa budjetoinnissa edellisen kerran järjestettiin äänestys. Tällöin äänestäjä oli 580, joten äänestäjämäärä kasvoi tänä vuonna 34 %. Kiitos siis kaikille äänestäneille, sekä tietysti ideoiden jättäjille”, kiittää palvelumuotoilija Piia Nurkka.

”Kaikki määrärahaa saaneet ehdotukset toteutetaan jo tämän vuoden aikana ja esimerkiksi kukkapeltoja päästää ihastelemaan loppukesästä. Uskon, että toteutuksista on iloa monille kuntalaisille ja arkikin lienee hieman parempaa”, hallintojohtaja Katja Vuorinen toteaa.

Miten osallistuvan budjetoinnin prosessi jatkuu?

Kaikkien kolmen toteutukseen edenneen ehdotuksen toteutus on kunnan vastuulla. Seuraavaksi tehdään tarkemmat toteutussuunnitelmat, minkä jälkeen alkaa toteutus. Etenemisestä tullaan viestimään tarkemmin myöhemmin.

”Loppuvuodesta kuntalaisilta tullaan pyytämään palautetta ja kehittämisehdotuksia osallistuvan budjetoinnin kehittämiseksi. Prosessin aikana olemme jo saaneet joitain kehittämisehdotuksia, jotka tullaan huomioimaan seuraavilla toteutuskerroilla, jos määrärahaa prosessin toteuttamiseksi myönnetään”, kertoo palvelumuotoilija Piia Nurkka ja jatkaa:

”Eräänä kehittämisehdotuksena on toivottu, että kaikki ideat ja niiden arviointi julkaistaan. Tämä ehdotus oli jo mahdollista toteuttaa, joten tieto kaikista ideoista ja niiden arvioinnista löytyy tästä dokumentista”.

Nurmijärven kunnan osallistuvan budjetoinnin prosessista voi lukea lisää ja tutustua aiempien vuosien toteutuksiin sivulta nurmijarvi.fi/osbu.

Takaisin listaukseen