Talous ja hankinnat

Tilinpäätös ja tarkastustoiminta

201620172018
Asukasluku (31.12.) 42 176
Veroprosentti19,50
Verotulot, milj.euroa181,5182,6183,3
Vuosikate, milj. euroa 20,720,56,7
Vuosikate % poistoista14213536
Poistot, milj.euroa14,615,2
Investoinnit netto, milj.euroa33,937,7
Lainat, milj.euroa132,4153,8169,2
Lainat euroa/asukas3 1513 647

Tilinpäätökset

Tarkastukset

Kunnassa on tarkastuslautakunta, jonka valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Lautakunnan tehtävänä on

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä
  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua arviointikertomuksen.

Kuntalain tarkoittaman lakisääteisen tilintarkastuksen hoitaa valtuuston valitsema JHTT-tilintarkastaja.

Lisätiedot