Talous ja hankinnat

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankintapalvelut

Yhteystiedot:
hankintapalvelut(at)nurmijarvi.fi

Hankintapäällikkö
Kirsi Kataja
s-posti: kirsi.kataja(at)nurmijarvi.fi
Puhelin: 040 317 2040

Hankinnat

Hankintapalveluiden tulosyksikkö vastaa Nurmijärven kunnan keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä yhteishankintayksiköiden sopimuksiin liittymisestä. Keskitetyllä hankinnalla tarkoitetaan useamman kuin yhden toimialan hankintaa. Toimialat kilpailuttavat omat hankintansa.

Hankintoja koskevat linjaukset, prosessit, ohjeistus, neuvonta sekä hankintatoiminnan kehittäminen kuuluvat hankintapalveluiden vastuualueeseen. Lisäksi hankintapalvelut vastaa sähköisen kilpailutusjärjestelmän ylläpidosta.

Kilpailutusjärjestelmää käytetään sekä kansallisen että EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tarjouspyynnön valmisteluun ja julkaisuun. Tarjoajat puolestaan jättävät tarjouksensa kansallisen että EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

Lait ja ohjeet


Nurmijärven kunta noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kunnan ohjeita kuten hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA).

Tarjouspalvelu.fi -portaalissa on saatavilla käynnissä olevien kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat.

Hankintalinjaukset

Nurmijärven kunnan hankintalinjausten tavoitteena on tukea hankintatoimen yleistä ohjausta sekä siihen liittyvää päätöksentekoa. Hankintalinjaukset perustuvat kunnan strategiaan ja toimintaperiaatteisiin (asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, rohkeus) sekä kansalliseen hankintastrategiaan, joka on luotu Hankinta-Suomi toimenpideohjelmassa (julkaisu 9.9.2020).