Talous ja hankinnat

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankintapalvelut

Yhteystiedot:
hankintapalvelut(at)nurmijarvi.fi

Hankintapäällikkö
Kirsi Kataja
s-posti: kirsi.kataja(at)nurmijarvi.fi
Puhelin: 040 317 2040

Hankinnat

Hankintapalveluiden tulosyksikkö vastaa Nurmijärven kunnan tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttamisesta kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa lukuun ottamatta ympäristötoimialan maanrakennus- ja talonrakennusurakoita, kaavoja ja edellä mainittuihin liittyviä suunnittelupalveluja sekä vesihuollon urakoita, hankintoja ja suunnittelupalveluja.

Hankintoja koskevat linjaukset, prosessit, ohjeistus, neuvonta sekä hankintatoiminnan kehittäminen kuuluvat hankintapalveluiden vastuualueeseen. Lisäksi hankintapalvelut vastaa sähköisen kilpailutusjärjestelmän ylläpidosta.

Kilpailutusjärjestelmää käytetään sekä kansallisen että EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tarjouspyynnön valmisteluun ja julkaisuun. Tarjoajat puolestaan jättävät tarjouksensa kansallisen että EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.


Lait ja ohjeet


Nurmijärven kunta noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kunnan ohjeita kuten hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA).

Kansallisen kynnysarvon alittavien pienhankintojen avoimiin tarjouspyyntöihin voi tutustua pienhankintaportaalissa.

Tarjouspalvelu.fi -portaalissa on saatavilla käynnissä olevien kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat.

Hankintakalenteri

Nurmijärven kunnan suunniteilla olevat, kynnysarvon ylittävät tavara-/palveluhankinnat on nähtävillä alla olevissa hankintakalentereissa. Hankintakalenterit ovat suuntaa antavat ja niitä päivitetään puolen vuoden välein.