Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Keusote, Koronavirus, Lukio, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Sosiaali ja terveys, Terveys

Nurmijärven yläkoulut etäopetuksessa 11.4. saakka

25.3.2021

Nurmijärven kunnan yläkoulut (vuosiluokat 7-9) jatkavat etäopetuksessa 11.4. saakka.
Taustalla on kaksi tänään 25.3. tehtyä päätöstä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI on tehnyt päätöksen oppilaitosten sulun jatkamisesta 5.4. saakka. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon jaosto päätti epidemiologisen arvion pohjalta, että alueen yläkoulut ovat etäopetuksessa 6.4.-11.4. Nurmijärven kunta noudattaa Keusoten ja AVIn linjauksia.

Etäopetus ei koske yläkoulun erityisen tuen oppilaita. Yleisopetuksen ryhmissä ja erityisluokilla opiskelevat erityisen tuen oppilaat osallistuvat lähiopetukseen 11.4. saakka. Myös valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat lähiopetukseen. Lisäksi joustavan perusopetuksen oppilailla (jopo) on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen. Oppilas ei voi osallistua sekä lähiopetukseen että etäopetukseen.

Peruskoulun 1.-6. luokilla opetus jatkuu lähiopetuksena.

Nurmijärven lukion pääasiallinen etäopetus jatkuu 13.4. saakka aiemman tiedotteen mukaisesti. 

Yläkoulut tiedottavat oppilaita ja huoltajia tarkemmista opetusjärjestelyistä Wilman kautta

Koulut tiedottavat oppilaita ja huoltajia 26.3. etäopetuksen ja lähiopetuksen järjestelyistä. Opettajat ovat oppilaiden ja huoltajien tavoitettavissa koulupäivän aikana.

Oppilaan läsnäoloa ja edistymistä seurataan päivittäin

Etäopetuksessa yhteydenpito oppilaan ja opettajan välillä hoituu luontevasti opetuksen ja opiskelun lomassa niillä välineillä, joilla etäopetusta toteutetaan. Opettaja seuraa oppilaan osallistumista etäopetukseen päivittäin. Samalla hän seuraa oppilaan edistymistä, mahdollista tuen tarvetta sekä hyvinvointia. Oppilaiden poissaolot merkitään Wilmaan samalla periaatteella kuin lähiopetuksessa. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairaspoissaolot sekä selvittää opettajien merkitsemät poissaolot. Lisätietoa Nurmijärven kunnan poissaolokäytännöistä löytyy kunnan verkkosivulta.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat oppilaiden ja huoltajien käytettävissä etäopetuksen aikana

Opiskeluhuollon tapaamiset voidaan toteuttaa joko etäyhteydellä tai lähitapaamisina oppilaan ja huoltajan toiveiden mukaisesti. Lähitapaamisissa huolehditaan tuttujen koronahygieniaohjeiden noudattamisesta. Koulukuraattoreiden ja nuoriso-ohjaajien ohjaamien kaverikerhojen lähitapaamiset keskeytyvät etäopiskelun ajaksi.

Nuorisotyöntekijät ovat nuorten tukena etäopetuksen aikana

Nuorisotilat pysyvät suljettuina toistaiseksi. Nurmijärven kunnan nuorisotyöntekijät ovat läsnä sosiaalisessa mediassa.

Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen jatkuu 7.4.2021 asti

Kevään 2021 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haut perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin ja vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen päättyvät 7.4.2021 klo 15. Lisätietoa voi lukea opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta.

Etäopiskelussa mahdollisuus kouluruokaan – katso tarkemmat ohjeet Wilmasta!

Nurmijärven kunta tarjoaa etäopiskelussa oleville mahdollisuuden kouluruokaan. Aleksia jatkaa etäopiskelussa oleville yläkoululaisille ja Nurmijärven lukion opiskelijoille kerran viikossa jaettavan etäruokapaketin tarjoamista. Aleksia jakaa etäruokapaketit maanantaisin. Lisätietoa etäruokapakettien tilaamisesta ja noutamisesta voit lukea Wilmassa 25.3. julkaistusta tiedotteesta

Takaisin listaukseen