Liikenneturval­lisuussuunnitelma

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma

Tiedote 18.12.2020

Nurmijärven kunta ja ELY-keskus ovat laatineet turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman. Suunnitelma valmistui kesällä 2020 ja suunnitelmaa on käsitelty teknisessä lautakunnassa 29.10., kunnanhallituksessa 16.11. sekä valtuustossa 16.12. Työn tavoitteena oli laatia toimenpideohjelma kunnan liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi sekä liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi.

Nurmijärven turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma 2020

Esteettömyyskierros: yhteenveto ja toimenpideohjelma 2020

Liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnassa olivat mukana Nurmijärven kunta, Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva, Poliisi sekä konsulttitoimisto Sitowise Oy.

Lisätietoja:
Pia Korteniemi (pia.korteniemi@nurmijarvi.fi)
Liikenneinsinööri
Nurmijärven kunta

Herkko Jokela (herkko.jokela@ely-keskus.fi)
Liikennejärjestelmäasiantuntija
Uudenmaan ELY-keskus

Laura Pihlajakangas (laura.pihlajakangas@sitowise.com)
Suunnittelija
Sitowise Oy

Oletko tunnistanut liikenneympäristön vaaranpaikkoja, jota liikenneturvallisuussuunnitelmassa tulisi huomioida?
Kunnan katuverkolla olevista kohteista voit antaa palautetta: https://solmu.nurmijarvi.fi/

ELY-keskuksen maantieverkolla olevista kohteista voit antaa palautetta: https://palautevayla.fi/aspa