Esiopetus

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu Nurmijärvellä

Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vuosille 2021–2024 käynnistyy elokuussa 2021. Kokeilu koskee 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu päättyy 31.7.2024.


Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvat kunnat sekä kokeilukuntien esiopetuksen toimipaikoista ne toimipaikat, joissa kokeilukunnan tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta.


Nurmijärvellä kokeilutoimipaikoiksi ovat satunnaistamisena valikoituneet Nukarin ja Ylitilantien päiväkodit.

Näissä yksiköissä järjestetään kokeiluun liittyvää maksutonta esiopetusta koeryhmään kuuluville lapsille.
Muut toimipaikat toimivat verrokkitoimipaikkoina.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma 2021

Muutokset kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmaan 1.8.2022 alkaen

Kokeiluun liittyvää

Lisätietoa kaksivuotisesta esiopetuksesta