Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023

6.3.2023

Kunnanhallitus päätti 6.3.2023 hyväksyä ohjeellisesti liitteen mukaisen päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023. Kunnassa varattiin 600 000 euroa päällystystyöhön. Keskeisenä kriteerinä ohjelman kohteiden valinnassa on ollut korjausvelka, viimeistelytöiden loppuunsaattaminen sekä kunnossapito ja talvikauden vauriokorjauksiin liittyvät seikat.

Tekninen lautakunta on varannut vuoden 2023 kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa katujen ja teiden päällystämiseen 600 000 euroa niiltä osin, kun päällystäminen ei sisälly rakentamisohjelmassa erikseen nimettyyn investointihankkeeseen. Ohjelmaan voidaan tehdä tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia määrärahavaltuuksien puitteissa. Päällystyskohteet on tarkoitus toteuttaa kunnan ja Asfalttikallio Oy:n välisen puitesopimuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus äänesti päätöksestä

Tekninen lautakunta päätti tammikuussa (§ 3, 26.1.2023) päällystyskohteiden toteuttamisohjelmasta. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan muutosesityksen, jossa Iivarin metsätie poistettiin ohjelmasta ja totesi, että tien avustaminen olisi yksityistielain vastaista.  Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13.2.2023 ja käytti otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen §3 26.1.2023, koska lautakunnan päätös oli ristiriidassa sen kanssa, että kunnalla on voimassa oleva kadunpitovelvollisuus Iivarin metsätiellä.

Asemakaava Metsä-Tuomelan alueelle hyväksyttiin vuonna 2013. Alueella sijaitsee muun muassa Kiertokapulan Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyasema. Samassa yhteydessä on hyväksytty asemakaavan katualueesta, johon myös Iivarin metsätie kuuluu. Katualue johtaa Perttulantieltä mm. Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyasemalle. Koska alueella on kaavan mukaista toimintaa ja liikennetarve, lain (MRL 86 §) näkökulmasta kunnan kadunpitovelvollisuus Iivarin metsätiellä on alkanut vuonna 2013. Yksityistielain (13 §) mukaisesti kunnan on vastattava kadunpidosta kyseisellä tiellä.

Otto-oikeuden käytön jälkeen päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaa käsiteltiin kunnanhallituksessa 6.3.2023. Harri Lepolahti teki kunnanhallituksen kokouksessa muutosesityksen, että Iivarin metsätien osalta tehdään MRL:n 86:n mukainen kadunpitopäätös. Esitys raukesi kannattamattomana.

Myös Maiju Tapiolinna teki kokouksessa Jouni Maijalan kannattamana muutosesityksen, että teknisen lautakunnan päätös 26.1.2023 asiassa pidettäisiin ennallaan. Kunnanhallitus äänesti muutosesityksestä ja päätyi kannattamaan kunnanhallituksen pohjaesitystä äänin 8–3. Näin ollen hallitus hyväksyi ohjeellisesti päällystyskohteiden toteuttamisohjelman vuodelle 2023 liitteen mukaisesti. Kunnallistekniikan päällikkö oikeutettiin tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia päällystyskohteiden toteuttamisohjelmaan määrärahavaltuuksien puitteissa.

Takaisin listaukseen