Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Yksityistiet

Kunnanhallitus käytti otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen päällystysohjelmasta

14.2.2023

Asemakaava Metsä-Tuomelan alueelle päätettiin vuonna 2013. Alueella sijaitsee muun muassa Kiertokapulan Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyasema. Samassa yhteydessä päätettiin asemakaavan katualueesta, johon myös Iivarin metsätie kuuluu. Tie johtaa Perttulantieltä mm. Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyasemalle. Koska alueella on kaavan mukaista toimintaa ja liikennetarve, lain (MRL 86 §) näkökulmasta kunnan kadunpitovelvollisuus Iivarin metsätiellä on alkanut vuonna 2013. Yksityistielain (13 §) mukaisesti kunnan on vastattava kadunpidosta kyseisellä tiellä.

Tekninen lautakunta päätti tammikuussa (§ 3, 26.1.2023) päällystyskohteiden toteuttamisohjelmasta. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan muutosesityksen, jossa Iivarin metsätie poistettiin ohjelmasta ja totesi, että tien avustaminen olisi yksityistielain vastaista. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13.2.2023. Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen §3 26.1.2023, koska lautakunnan päätös oli ristiriidassa sen kanssa, että kunnalla on voimassa oleva kadunpitovelvollisuus Iivarin metsätiellä. Kunnanhallitus päättää asian jatkokäsittelystä seuraavassa kokouksessaan.

Takaisin listaukseen