Isoniitun koulu

Meidän koulu

Koulun instagram

Isoniitun koulun Instagram löytyy nimellä isoniitunkoulu

Koulun perustaminen ja toiminta-ajatus

Isoniitun yhtenäiskoulu perustettiin elokuussa 2006, vuoden kuluttua koulurakennuksen valmistumisesta. Koulua ympäröi metsä ja idyllinen maalaismaisema, vaikka Klaukkalan keskusta on vain on kivenheiton päässä. Koulun nimi Isoniittu (yleensä kirjoitettu Isoniitty) viittaa kansalliskirjailijamme Aleksis Kivin kieleen ja tarkoittaa ”iso kenttä”.

Koulussamme toimivat vuosiluokat 1-9. Tällä hetkellä oppilaita on 462, joista 152 alemmissa luokissa (1-6) ja 310 ylemmässä luokassa (7-9). Koulussa on 41 opettajaa.

Isoniitun koulussa tuetaan lasten ja varhaisnuorten kasvua empaattisiksi, toisista ihmisistä ja ympäristöstä vastuuta kantaviksi ihmisiksi. Ohjaamme oppilaita kohti elinikäisen oppimisen tietä rohkaisemalla heitä löytämään omat vahvuutensa. Isoniitun koulun aikuiset ovat oppilaiden tukena heidän arjen valinnoissaan yhdessä koulun muiden sidosryhmien kanssa.

Koululla on opetusvastuu ja ensisijainen vastuu lasten kasvatuksessa tulee olla oppilaan huoltajilla. Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen merkitys oppilaiden oppimiseen ja kasvun tukemisessa. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tulee olla avointa, rakentavaa ja luottamuksellista.

Kaikki koulun aikuiset toimivat kasvattajina ja tukihenkilöinä, joiden puoleen voi aina kääntyä. Mahdolliset kiusaamistilanteet onkin hyvä tuoda mahdollisimman nopeasti aikuisen tietoon, jolloin puututaan välittömästi Kiva-ohjelman hengessä.

Isoniittu comprehensive school

Isoniittu comprehensive school was founded on August 2006, a year after the school building was finished. The school is surrounded by a forest and an idyllic country scene even though the center of Klaukkala is only a few hundred meters away. The name of the school Isoniittu (usually spelt Isoniitty) is based on the langauage of our national writer Aleksis Kivi and means  “Big Field”

Isoniittu comprehensive school consists of nine grades from 1st to 9th. At the moment there are 498 pupils of which 161 in lower grades (1st to 6th) and 337 in upper grades (7th to 9th). There are 41 teachers and 6 classroom assistants. The principal of the school is Mr Samuli Salonen.

Aims of the school
It is our intention to support our pupils to become empatic, caring and responsible citizens. Our purpose is to help the pupils find their strengths and encourage life-long learning. Together with families and Isoniittu’s interest groups we support pupils’ learning and help them make right decisions in everyday life.

Location
Isoniitun koulu, Löydöskuja 2, 01800 Klaukkala, Finland

Contact
mail: isoniittu(at)nurmijarvi.fiPrincipal Mr Samuli Salonen +358 40317 4295
Deputy head (1st to 6th grades) Mrs Arja Miettinen-Oinonen
+358 40317 4834  Deputy head (7th to 9th grades) Mr Kalle Määttä +358 40317 4039
School secretary Mrs Hilkka Huittinen +358 40317 4038 
Student counsellor Mr Kalle Määttä +358 40317 4039