Ajankohtaista

Asuminen, Hyvinvointi, Ikäihmiset, Kaavoitus, luonto, Rakentaminen, Tontit, Viheralueet, Yritykset

Kirkonkylän kehittämissuunnitelma etenee – tutustu sidosryhmien palautteisiin ja ideoihin

14.6.2023

Kunnassa on tekeillä Kirkonkylän kehittämissuunnitelma, joka toimii pohjana asemakaavamuutoksille ja jonka tavoitteena on vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta asukkaiden ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta. Kehittämissuunnitelman tekoon on osallistettu monia tahoja, saatu palautetta ja ideoita, joiden pohjalta on pystytty määrittelemään alueen lähtökohtia, kehitettäviä asioita ja alueen potentiaalia, joita esitellään Tulevaisuuden Kirkonkylä -sivustolla . Tällä hetkellä on menossa erilaisten selvitysten tekeminen, ja myös suunnitelman luonnosteluvaihe on alkanut.

Suunnitelman tekoon osallistettu monia tahoja

Kirkonkylän kehittämistä on tarkasteltu ja suunniteltu viiden teeman kautta:

  • Viheralueet ja luonto
  • Palvelut, elinkeinot, tapahtumat ja matkailu
  • Liikenne, reitit ja pysäköinti
  • Täydennysrakentaminen, asuminen ja kehittyvä kaupunkiympäristö
  • Alueen ja paikan henki, ominaispiirteet, kulttuuriympäristö

Näitä teemoja on käsitelty asukas- ja yritystilaisuuksissa, työpajoissa, asukaskyselyssä, vanhusneuvoston, nuorisovaltuuston ja virkamiesten tapaamisissa.

Työpajojen, tilaisuuksien ja asukaskyselyn tuloksiin voi tutustua Tulevaisuuden Kirkonkylä – sivuston Osallistamis-sivulla, jolta löytyy mm. kooste eri ryhmien kanssa käydystä vuoropuhelusta ja asukaskyselyn tulokset.

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman teemakartta, jossa esitellään kehitettäviä kohtia ja Kirkonkylän potentiaalia.

 

Työn alla erilaisia selvityksiä

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman teko etenee, tällä hetkellä työn alla on erilaisten selvitysten teko, kuten esimerkiksi kaupallinen selvitys sekä maisema- ja viherverkostoselvitys. Myös kehittämissuunnitelmaluonnoksen valmistelu on aloitettu.

 

Kirkonkylän kehittämissuunnitelman tarkoitus on toimia kokoavana suunnitelmana ja pohjana yksittäisille asemakaavamuutoksille. Tavoitteena on vahvistaa alueen identiteettiä ja houkuttelevuutta asukkaiden ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta. Työssä on tarkoitus visioida esimerkiksi sitä, millaista Kirkonkylää halutaan kehittää ja rakentaa, mitä säilytetään, mitä voidaan kenties korvata uudella rakenteella.

Takaisin listaukseen