Ajankohtaista

Keusote, Kirjasto, Koronavirus, Koulutus, Lapset, Liikunta, Lukio, Monikko, Monikkosali, Nuoriso, Sosiaali ja terveys, Tapahtumat, Terveys, Varhaiskasvatus, Yhdistykset

Keusoten alueen koronasuosituksia ja -rajoituksia päivitetty – rajoitukset voimassa 10.1.2021 saakka

16.12.2020

(Suosituksia on päivitetty 16.12.20)

Uudenmaan alueen koronavirusepidemian leviämisvaiheen hillitsemiseksi Keusote on antanut 16.12. päivitetyt ohjeet koronasuosituksista ja rajoituksista Keusoten alueella. Nurmijärven kunta noudattaa annettuja ohjeistuksia ja rajoituksia, ja jatkaa 26.-27.11. annettuja rajoituksia 10.1.2021 saakka.

Keusoten mukaan alueemme koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 78 / 100 000 / 14 päivää. Nykyisin todetuista koronavirustartunnoista jopa puolet tartunnoista ei ole jäljitettävissä, jonka vuoksi rajoituksia tulee kohdentaa laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen.

Keusote viestii suositusten ja rajoitusten jatkosta 31.12.2020, ja aina tarvittaessa, kun tilanne muuttuu. Nurmijärven kunta viestii omalta osaltaan suosituksista ja rajoituksista aina, kun tilanne muuttuu. Seuraa kunnan kotisivujen koronateemasivuja.

Keusoten koronasuositukset ja -rajoitukset:

Yleiset suositukset

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella. Nurmijärven kunnan kaikissa toimipisteissä on vahva maskisuositus. Toimipisteissä asioivien (ml. päiväkodit) on suositeltavaa käyttää kasvomaskia. Kunta velvoittaa kaikkia työntekijöitään (ml. päiväkodit, koulut) käyttämään kasvomaskia.

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

Etätyösuositus

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista. Myös Nurmijärven kunta kehottaa noudattamaan etätyötä alueen työpaikoilla aina kun se on mahdollista.

Nurmijärven kunnan kaikissa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista, työskennellään ensisijaisesti etänä tammikuun 2021 loppuun saakka.

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 16.12.2020-10.1.2021 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020-10.1.2021. (ennen 19.12.20 noudatetaan aiemmin annettuja määräyksiä).

Tällä päätöksellä kumotaan 18.11.2020 annettu aluehallintoviraston määräys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 19.-31.12.2020.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittaa, että yhtiökokouksissa ja yhdistysten kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä.

Vaikutukset harrastustoimintaan

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) pysyy keskeytettynä sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Keskeytys tarkoittaa kaikkea ryhmässä tehtävää harrastustoimintaa. Harrastustoimintaa suositellaan mahdollisuuksien mukaan harjoittamaan etämuotoisena.

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta pysyy keskeytettynä sisätiloissa, mutta jatkuu edelleen ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei edelleenkään myönnetä. Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella yhä kuntalaisten käytössä. Valvontaa kentillä pyritään lisäämään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 28.11.–10.1.2021.

Katso tarkempi suositus koronavirustartuntojen estämiseksi ulkoharrastustoiminnassa.

Keusoten suositusten ja rajoitusten johdosta seuraavat Nurmijärven kunnan harrastuspaikat ovat edelleen kuntalaisten käytössä:

 • Klaukkalan tekonurmi
 • Rajamäen tekonurmi
 • Klaukkalan kuntoportaat

Keusote suosittaa julkiset ja yksityiset tekojäät suljettaviksi. Kirkonkylän tekojäärata pidetään edelleen suljettuna.

Vaikutukset varhaiskasvatukseen

Nurmijärven kunnan päiväkodit pysyvät edelleen auki. Myös esiopetus ja alkuluokkatoiminta jatkuvat normaalisti. Nurmijärven kunnan avoin päiväkotitoiminta ja Maaniitun ohjattu leikkipuistotoiminta pidetään edelleen suljettuna 10.1. saakka. Kerhotoiminta kuitenkin jatkuu normaalisti. Varhaiskasvatuksen huoltajille tiedotetaan varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista Päikky-järjestelmän kautta.

Vaikutukset opetukseen

Peruskoulussa 1.-9.luokilla opetus jatkuu lähiopetuksena. Nurmijärven peruskoulujen joululoma on 23.12.2020-6.1.2021.

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle (23.11. alkaen) toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Maskisuositus yläkoulun oppilaille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille (23.11. alkaen toistaiseksi). Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja ohjeistaa käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös kaikkia koulukuljetusoppilaita. Nurmijärvellä tämä tarkoittaa sekä erikseen tilattavilla koulukyydeillä että joukkoliikenteellä kulkevia.

Vaikutukset 2. ja 3. asteen opetukseen

Keusote suosittaa julkisen ja yksityisen opetuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja 2. asteen opetuksessa (yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa) jatketaan kokonaisuudessaan etäopetuksessa 31.12.2020 asti.

Keusoten suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Välttämätöntä lähiopetusta tai siihen verrattavaa toimintaa ovat esimerkiksi osaamisen näyttö tai valintakoe. Välttämättömäksi katsotaan sellainen toiminta, joka ei ole lainkaan mahdollista etänä esimerkiksi siksi, että toiminta vaatii välineitä tai laitteita, joita opiskelija ei voi käyttää muualla kuin oppilaitoksen tiloissa.

Nurmijärven lukio viestii tarkemmista käytännönjärjestelyistä Wilma-järjestelmän kautta.

Koronatilannetta ja opetuksen järjestämistä arvioidaan uudelleen 31.12.2020.

Vaikutukset koululaisten iltapäivätoimintaan ja nuorisotiloihin

Rajoitus ei koske koululaisten iltapäiväkerhoja (iltapäivätoiminta). Niiden osalta toiminta jatkuu normaalisti. Nurmijärven kunnan nuorisotilat pysyvät suljettuina 10.1.2021 saakka. Kunnan nuorisopalvelut ovat läsnä sosiaalisen median kanavissa. Lue lisää.

Julkisten tilojen käyttö

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan 26.11.2020-10.1.2021. Lisäksi julkiset ja yksityiset tekojäät suositellaan suljettavaksi.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.

2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin.

Keusoten suositusten vaikutukset kunnan julkisiin tiloihin:

Kirjastot edelleen auki rajoitetusti, kirjoja saa varattua ja palautettua

 

Nurmijärven kunnan kirjastot ovat auki rajoitetusti ja supistetuin aukioloajoin 10.1.2021 saakka. Kirjastoista voi edelleen noutaa varatun aineiston ja palauttaa lainat itsepalveluna. Myös kirjastojen yleisöpäätteitä voi ajanvarauksella käyttää välttämättömien asioiden hoitamiseen. Ajan voi varata kirjastolta puhelimitse. Kirjastojen supistetut aukioloajat löytyvät kirjaston kotisivuilta.

Kirjastoauto ei kulje toistaiseksi.

Vähävaraiset voivat edelleen noutaa kasvomaskeja kirjastoista.

Lue lisää kirjastojen kotisivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Lue lisää kirjaston kotisivuilta.

Monikkosali pysyy suljettuna

Monikkosali pysyy suljettuna 10.1.2021 saakka ja Monikkosalin tapahtumat perutaan tai siirretään järjestettäväksi myöhempänä ajankohtana. Tapahtumien siirtämisestä/perumisesta tiedotetaan erikseen kunkin tapahtuman kohdalla mahdollisimman pian. Monikon kahvio aukeaa 11.1.2021.

Kunnanvirastolla mahdollista asioida edelleen

Kunnanvirastolla on mahdollista asioida viranomaisasioissa. Kokoustilat on suljettu ulkopuolisilta käyttäjiltä. Kunnanvirasto on suljettu vuodenvaihteessa 21.12.2020-1.1.2021.

Seuraavat Nurmijärven kunnan julkiset tilat pysyvät suljettuina 10.1.2021 asti
 • Klaukkalan jäähalli
 • Tello-Sali ja Vilho-kokoustila
 • Koulujen liikuntatilat (kouluajan ulkopuolinen käyttö)
 • Nuorisotilat
 • Monikkosali (kahvio aukeaa 11.1.2021)
 • Kirkonkylän tekojäärata
 • Kunnanviraston kokoustilat ulkopuolisille
 • Kirjastot palvelevat, mutta rajoitetusti (kts. edellä)
 • Kirjastoauto ei kulje toistaiseksi
 • Rajamäen Uimahallin on suljettu 28.11.–10.1.2021 (asiakaspalvelu ja kahvio avoinna) (osakeyhtiönä uimahalli päättää omista tiloistaan)
 • Myöskään kunnan hallinnoimia kokoustiloja Heikkari 1 ja Heikkari 2 ei tällä hetkellä voi varata kokoontumisiin.

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat

Keusote rajoittaa odotustilojen käyttöä 26.11. toistaiseksi.  Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä.  Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Vierailut Keusoten palveluissa

Ajankohtaiset vierailuohjeet Keusoten verkkosivuilla www.keski-uudenmaansote.fi/koronasuositukset-rajoitukset.

Takaisin listaukseen