Teemasivut

Koronan vaikutus kunnan palveluihin

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) vastaa Nurmijärven sosiaali- ja terveyspalveluista. Koronaan liittyvät asiat löytyvät yksityiskohtaisemmin Keusoten koronasivustolta.

Kunta on kerännyt tälle sivustolle tietoa Keusoten suositusten ja rajoitusten vaikutuksista kunnan palveluihin.

Tärkeää tällä hetkellä

Neljäs koronarokotus iäkkäille

  • 65 vuotta täyttäneet koti- tai omaishoidon piirissä olevat sekä
  • 65 vuotta täyttäneet, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet, ja jotka eivät pärjää yksin kotona arjessa ilman toisen ihmisen apua
  • 80 vuotta täyttäneet ja iäkkäiden hoivakodeissa asuvat ilman alaikärajaa
  • 12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt

Neljännen annoksen voi saada, kun kolmannesta annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Kasvomaskeja käytetään oman harkinnan mukaan

Nurmijärven kunnan toimipisteillä ja tapahtumissa siirryttiin 20.4. omaharkintaiseen maskinkäyttöön. Suositus koskee muun muassa päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, nuorisotiloja ja aamu- ja iltapäiväkerhoja.

Korona leviää edelleen Keski-Uudenmaan alueella ja jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Kunta tarjoaa edelleen toimipisteillään kasvomaskeja niille, jotka haluavat maskia käyttää.

Asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuuteen liittyvät rajoitukset päättyivät 16.3.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt, että 16.3.2022 lähtien tilojen terveysturvallisuuteen liittyvä määräys ei enää ole voimassa. Määräys on velvoittanut tiloista vastaavat toimijat järjestämään toiminnan tiloissa niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä esimerkiksi asiakaspaikkojen väljällä sijoittelulla, ilmanvaihdon tehostamisella tai kävijöiden tulon porrastamisella.

Voimassa ovat kuitenkin 30.6.2022 asti tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset. Lisätietoa yleisistä hygieniavaatimuksista aluehallintoviraston verkkosivuilla.

Koronan näytteenottopiste on Klaukkalan jäähallin parkkialueella

Sivun tiedot päivitetty 16.5.2022