Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Ukrainan kriisi koskettaa meitä kaikkia

1.3.2022

Elämme parhaillaan todeksi maailmantilannetta, jota kukaan ei toivonut näkevänsä. Ukraina kamppailee säilyttääkseen itsenäisyytensä Venäjän hyökkäyksen alla. Ukrainan sota ei ole vain sota Ukrainaa kohtaan, vaan koko eurooppalaista arvoyhteisöä ja kansainvälistä järjestelmää vastaan.

Mielissämme risteilee monenlaisia kysymyksiä ja tunteita, pelkoa, huolta, sekä tarvetta auttaa. Elämme sodan ensimmäisiä päiviä ja odotettavissa on, että kriisitilanne sekä avun tarve jatkuvat pitkään. On tärkeää, että vaikka pidämmekin itsemme ajan tasalla tilanteesta, pidämme myös huolta oman ja läheistemme arjen jatkumisesta, sekä erityisesti lasten hyvinvoinnista ja turvallisuuden tunteesta.

On myös hyvä huomioida, että Suomessa asuu lähes 30 000 venäjän kansalaista. Nurmijärvelläkin asuu noin 350 venäjänkielistä. Kriisin keskellä on perusteltua tehdä ero Venäjän valtion ja tavallisten venäläisten kesken.

Nurmijärven kouluille on lähetetty 28.2. Opetushallituksen ohjeistus siitä, miten Ukrainan tilannetta tulisi käsitellä lasten kanssa. Ohjeistus on hyvä apu myös perheissä käytäviin keskusteluihin.

Nurmijärven kunta osoittaa solidaarisuutta ja tukea Ukrainalle. Kunta pohtii tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita keinoja auttaa ukrainalaisia Ukrainassa ja sen raja-alueilla kansainvälisten järjestöjen kautta.

Yksittäiset kuntalaiset voivat auttaa ukrainalaisia varmimmin lähettämällä apua heille alueella jo toimivien järjestöjen kautta, kuten SPR, Kirkon Ulkomaanapu tai UNICEF. Näillä järjestöillä on kokemusta ja asiantuntemusta kriisialueilla toimimisesta.

Olemme myös varautuneet auttamaan sotaa pakoon lähteneitä. Mahdollisia tiloja on jo haarukoitu ja muunlaisen avun tarpeisiin vastaamiseen on varauduttu yhteistyössä järjestöjen, kuten SPR:n ja Kotimajoitusverkoston, kanssa.

Maahanmuuttovirasto, eli Migri, vastaa Suomessa turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta ja koordinoin kokonaisuutta. Heillä on valtakunnallisesti tällä hetkellä 1300 paikkaa suoraan käyttöönotettavaksi. Mikäli Migri tarvitsee lisäpaikkoja, Nurmijärvi on varautunut tarjoamaan apua.

Tiedossa on, että tähän mennessä noin 60 ukrainalaista on jättänyt turvapaikkahakemuksen Suomeen. Toistaiseksi ei ole tietoa, että Nurmijärven alueelle olisi tullut ukrainalaisia konfliktialueelta.

Mikäli tiedossasi on apua tarvitsevia ukrainalaisia Nurmijärvellä tai tarvitset muuta neuvontaa maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä, voit olla yhteydessä maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaaraan (saara.marjasvaara@nurmijarvi.fi) tai matalankynnyksen tieto- ja neuvo- ja ohjauspalvelu Koto-infoon (puh. 040 317 4106).

Nurmijärvellä on kapasiteettiä ottaa vastaan pakolaisia ja turvapaikan hakijoita. Kuitenkaan nykyisen valtuuston päätöksen mukaisesti kunta ei voi ottaa kuntapaikoille konfliktialueelta tulevia oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, sillä valtuuston päätökseen on kirjattu päätös ainoastaan kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Tulemme viemään valtuuston päätettäväksi esityksen siitä, että kunta voisi jatkossa vastaanottaa myös muita kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ja perheitä, kuten nyt ukrainalaisia. Ukrainalaiset voivat kuitenkin matkustaa Schengen-alueella vapaasti 90 vuorokautta, minkä jälkeen on tarpeen hakea oleskelulupaa.

Nurmijärvellä toimii kotoutumisen kumppanuusverkosto, joka organisoi järjestö- ja seurakuntatyön kautta avustuksia ja muuta tukitoimintaa maahanmuuttajille. Tähän toimintaan otetaan mielellään mukaan uusia jäseniä. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaaraan. Nurmijärven kotoutumisen kumppanuus­verkosto – Nurmijärvi (nurmijarvi.fi)

Myös SPR ottaa joukkoihinsa mielellään uusia jäseniä.

Suomeen tai suomalaisiin ei aiheudu sodasta välitöntä uhkaa, mutta Ukrainan sodan vaikutukset voivat ulottua välillisesti myös Suomeen esimerkiksi energian hintojen nousuna tai energian saatavuuden ongelmina.

Olemme saaneet myös paljon kysymyksiä koskien väestönsuojia, häiriötilanteita sekä kuntalaisten omaehtoista varautumista. Nurmijärven kunnan turvallisuussivut on tuoreeltaan päivitetty ja niiltä löytyy lisätietoa näihin asioihin liittyen.

Sivuille on tehty myös oma osio Ukrainan sodalle ja sitä koskeville kysymyksille.

Nurmijärven kunta seuraa aktiivisesti kriisin etenemistä. Kunnan valmiustaso on hyvä ja olemme valmistautuneet reagoimaan muutoksiin nopeasti.

Outi

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä