Opetus ja koulutus

Uusi lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2017

Lisätietoa perusopetuksesta sekä koulunkäynnistä löytyy kunnan kotisivuilta sekä koulutulokkaille kotiin lähetetystä Tervetuloa kouluun -oppaasta (lukuvuosi 2017–2018).

Ekaluokkalaisten huoltajille lähetetään tunnukset Helmi-oppilashallintojärjestelmään (nk. reissuvihko) elokuun alussa. Huom! Uudet tunnukset lähetetään vain niille huoltajille, joilla ei ennestään ole ollut Helmi käytössä, esim. lapsen esikouluaikana. 

Uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2016!

Tutustuu esi- ja perusopetuksen, valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen uusiin opetussuunnitelmiin osoitteessa http://www.nurmijarvi.fi/perhe_ja_hyvinvointi/opetus_ja_koulutus/opetussuunnitelmat

Nurmijärven koulut

Nurmijärven koulut, niiden yhteystiedot sekä linkit koulujen kotisivuille löytyvät sivulta Koulujen yhteystiedot.