Ajankohtaista

Asuminen, Jätehuolto, Katujen kunnossapito, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Siistiksi, Viheralueet

Ylpeästi siisti – katujen puhtaanapito on kaikkien asia

22.6.2022

Kesälomat lähestyvät, matkailijoitakin saapuu Nurmijärvelle. Nyt on hyvä aika kiinnittää huomiota katujen ja ympäristön siisteyteen – olisi hienoa voida olla myös ylpeästi siisti kunta. Suurin vastuu katujen siisteydestä on sillä yksittäisellä kuntalaisella, jonka kädestä se roska putoaa maahan eikä löydä tietänsä roskakoriin. Näiden roskien siivoamisvastuu on paljolti katujen varrella olevilla kiinteistöillä ja tontinomistajilla, kunnan kontolle jää istutuskaistojen puhtaanapito.

Katujen puhtaanapito – roskien keräystä ja rikkaruohojen kitkemistä

Kadun puhtaanapidon tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana, kun esimerkiksi ruoan jäännöksiä sisältävät roskat kiinnostavat kovasti erilaisia tuhoeläimiä. Puhtaanapitoon kuuluvat niin lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden kuin rikkaruohojen poistaminen.

”Katujen kunnossapidosta säädetään laissa. Laki koskee asemakaava-alueen katujen lisäksi toreja, katuaukioita ja puistoja. Lain yhtenä tavoitteena on selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa”, kertoo kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen.

Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos tällä alueella on kunnan istuttamia istutuksia, on niiden siivous kunnan tehtävä.

”Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla”, toteaa Meronen.

Puhtaanapidon toteutumista valvotaan

Jos katujen puhtaanapito ja siisteys vaativat korjaustoimenpiteitä ja tarvitaan viranomaisten apua, vastuu jakautuu kutakuinkin seuraavasti:

  • Jos asuinkiinteistöjen roskiksia ei tyhjennetä ja roskia leviää ympäristöön, ollaan yhteydessä jätelautakunta Kolmenkiertoon, joka seuraa jätehuollon toteutumista alueellamme. Jos asia ei tule jätelautakunnan keinoilla kuntoon, jäteasioissa valvova taho on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.
  • Jos asemakaavan mukaisilla rakennetuilla alueilla on yleistä roskaantumista, tai tonteilla säilytetään huomattavasti tavaraa, joka ei liity alueen käyttötarkoitukseen, kunnan rakennusvalvonta voi kehottaa alueen omistajaa siistimään aluettaan.
  • Jos yleisillä alueilla ja rakentamattomilla paikoilla on roskaantumista, valvova viranomainen on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Palautetta voi antaa Solmu-palautejärjestelmän kautta

”Kunnan vastuulla olevat roska-astiat katualueilla tyhjennetään pääsääntöisesti kerran viikossa ja viheralueilla noin 1–2 viikon välein. Tapauskohtaisesti roska-astioita käydään tyhjentämässä myös aikaisemmin, jos havaitaan niiden täyttyvän poikkeuksellisen varhain syystä tai toisesta” kertoo Meronen.

Roska-astioista sekä muista katujen puhtaanapitoon liittyvistä asioista voi lähettää palautetta kunnan SOLMU-palautejärjestelmän kautta.

Lisätietoa löytyy kunnan verkkosivuilta, katujen ja teiden kunnossapito sekä Kuntaliiton esitteestä.

Takaisin listaukseen