Ajankohtaista

Kaavoitus, Rakentaminen, Tontit

Yleisötilaisuus 6.10. Ilvesvuoren alueen kaavoituksesta ja Keskon suunnitelmista

28.9.2021

Ilvesvuori pohjoisen II alueelle on suunnitteilla iso kaupanalan logistiikkakeskus. Alue sijaitsee Kirkonkylän itäpuolella, rajoittuen Siippoontiehen, Hämeenlinnanväylään (Vt 3) ja vanhaan Hämeenlinnantiehen. Suunnittelualue on kooltaan noin 120 hehtaaria.

Alueen asemakaavamuutosluonnos on nähtävillä 5.10.2021 saakka, ja nähtävillä oloaikana kuntalaisilta toivotaan mielipiteitä alueen suunnitelmista. Yksi mahdollisuus saada lisätietoa, osallistua ja kertoa mielipiteensä on Ruusulinnassa 6.10.2021 pidettävä yleisötilaisuus.

Yleisötilaisuus Ruusulinnassa

Kunta järjestää Ilvesvuori pohjoisosan alueen suunnitelmista ja kaavaluonnoksesta yleisötilaisuuden keskiviikkona 6.10.2021 klo 18.00–19.30 Ruusulinnassa, osoitteessa Aspinniituntie 80, Nurmijärvi.

Tilaisuudessa on mukana kunnan ympäristötoimialan asiantuntijoita, kaavaa laativa konsultti sekä Keskon edustaja.

Tilaisuudessa käydään läpi nähtävillä olevan kaavaluonnoksen ratkaisuja sekä sen vaikutuksia lähiympäristöön. Lisäksi tilaisuudessa esitellään kaupan alan logistiikkakeskuksen suunnitelmia alueelle.

Esitysten jälkeen on varattu aikaa keskustelulle, ja osallistujat voivat tällöin esittää alueen suunnitelmiin ja kaavaluonnokseen liittyviä kysymyksiä. 

Tervetuloa!

Kaavakuva Ilvesvuori pohjoinen alueesta.
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
Takaisin listaukseen