Ajankohtaiset asemakaavat

2-246 Ilvesvuori pohjoinen II

Suunnittelualue sijaitsee Kirkonkylän itäpuolella, rajoittuen Siippoontiehen, Hämeenlinnanväylään (Vt 3) ja vanhaan Hämeenlinnantiehen. Suunnittelualue on n. 120 ha. Kunta on neuvotellut Kesko Oyj:n kanssa mahdollisuudesta toteuttaa alueelle kaupanalan logistiikkakeskuksen.

  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät laaditut vastineet saatuihin lausuntoihin sekä muistutuksiin ja hyväksyvät Ilvesvuori II asemakaavan muutoksen 21.6.2022 § 38.
  • Ilvesvuori pohjoinen II -asemakaavamuutosehdotus ja tonttijakoehdotus pidettiin nähtävillä 7.4. – 9.5.2022. Asemakaavamuutoksesta järjestettiin yleisötilaisuus ti 26.4.2022 klo. 18.00–19.30 Ruusulinnassa (Aspinniituntie 80, Nurmijärvi).
  • Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 23.9.-25.10.2021.
  • Asemakaavamuutoksesta järjestettiin yleistötilaisuus ke 6.10.2021 klo. 18.-19.30 Ruusulinnassa (Aspinniituntie 80, Nurmijärvi).
  • Kaavan valmistelua ja vuorovaikutusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 12.5.-11.6.2021.
  • Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksen vireilletulosta 4.5.2021 § 40.