Ajankohtaista

Avustukset, Katujen kunnossapito, Liikenne, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Yksityistiet

Yksityisteiden tiekuntien työpajassa vilkasta keskustelua ja hyviä avustusjärjestelmän kehittämisideoita

11.11.2021

Yksityisteiden tiekunnille järjestettiin eilen, 10.11. työpaja, jonka tavoitteena oli kuulla tiekuntien ideoita ja mielipiteitä nykyisen avustusjärjestelmän kehittämiseksi. Työpajaan osallistui 36 tiekuntaa, jokaisesta tiekunnasta paikalla oli yksi edustaja. Työpajassa esiin nousseita asioita vedetään yhteen 15.11. aukeavan ja 24.11. päättyvän kyselyn tulosten kanssa, minkä jälkeen niitä tarkastellaan vielä tiekuntien kanssa ennen päätöksentekoon viemistä.

Työpajan sisältö

Työpajatilaisuuden avasi kunnanjohtaja Outi Mäkelä, jonka jälkeen työpajan vetäjät eli fasilitaattorit kertoivat tilaisuuden kulusta ja antoivat toimintaohjeita. Tämän jälkeen yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämisen lähtökohdista ja tavoitteesta kertoi kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen. Seuraavan puheenvuoron piti kiinteistöinsinööri Riku Hellgren, joka palautti mieliin faktoja nykyisestä avustusjärjestelmästä ja kertoi ensimmäisen hakukierroksen toteutumisesta. Esitysmateriaalit löytyvät kunnan kotisivujen yksityistiesivustolta.

Tämän jälkeen työpajaan osallistuneet tiekuntien edustajat jaettiin viiteen pienryhmään tien kunnossapitoluokan mukaan, ja aakkosjärjestyksessä. Pienryhmissä eri tiekuntien edustajat pohtivat yhdessä:

  • Mikä yksityisteiden avustusjärjestelmässä on toimivaa ja säilytettävää?
  • Mitä avustusjärjestelmässä pitäisi kehittää?

Työpajaryhmissä koostetut ajatukset, mielipiteet ja näkökulmat kirjattiin ylös. Nämä ovat luettavissa raakadatana kunnan verkkosivujen yksityistiesivustolla.

”Työpaja oli kaikin puolin antoisa, ja osallistujat keskustelivat aktiivisesti ja rakentavasti. Kaikilla tuntui olevan halu ja aito kiinnostus kehittää yksityisteiden avustusjärjestelmää. Työpajan luonne mahdollisti osallistujille vuoropuhelun niin toisten tiekuntien edustajien kanssa kuin kunnan virkamiesten kanssa”, kiittelee kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen.

Tuloksia tarkastellaan uudestaan tiekuntien kanssa ennen päätöksentekoa

Työpajassa esiin nousseita asioita vedetään yhteen ja tulokset analysoidaan, kun yksityisteiden tiekunnille suunnattu kysely on päättynyt. Kysely on avoinna tiekuntalaisille ja muille asiasta kiinnostuneille kunnan verkkosivuilla 15.-24.11.2021 välisen ajan.

Työpajan ja kyselyn tuloksia tarkastellaan analyysin jälkeen vielä yhdessä tiekuntien kanssa, tavalla tai toisella, ennen kuin ne viedään päätöksentekoon. Tuloksista raportoidaan kunnanhallitukselle, ja valtuuston on tarkoitus päättää päivitetystä avustusjärjestelmästä alkuvuoden 2022 aikana.

Takaisin listaukseen