Ajankohtaista

Avustukset, Joukkoliikenne, Liikenne, Yksityistiet

Yksityisteiden avustusjärjestelmää kehitetään – vastaa kyselyyn!

18.2.2022

Kunta toivoo yksityisteiden tiekunnilta kommentteja ja palautetta avustusjärjestelmän muutosehdotuksesta avoinna olevan kyselyn kautta. Muutosehdotus perustuu tiekunnilta viime vuoden lopulla saatuihin nykyisen avustusjärjestelmän kehittämisideoihin. Järjestelmän halutaan kohtelevan tiekuntia entistä tasapuolisemmin ja huomioivan paremmin tiekuntien moninaisuuden.

Nykyinen avustusjärjestelmä on ollut toiminnassa viime vuoden, ja kunnossapitoavustusta myönnettiin 179 tiekunnalle sekä perusparannusavustusta 32 tiekunnalle.

Nykyisen avustusjärjestelmän toimivuus

Yksityisteiden tiekunnilla on mahdollisuus saada yksityistieavustusta voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaisesti tien kunnossapitoa ja perusparantamista varten. Avustusten myöntämisehdot on valtuusto määritellyt 22.4.2020.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden ja kunnossapitoluokan perusteella. Asemakaavoitus ja rakennuslautakunta päättää vuosittain eri kunnossapitoluokissa olevien teiden enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden vuosittain.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti kokouksissaan 24.8.2021 ja 30.11.2021 eri kunnossapitoluokkien avustusmäärät ja tiekunnille myönnettävät avustukset vuodelle 2021.

Vilkkaasti liikennöidyt tiet (kunnossapitoluokka 1)

Enimmäisavustusmäärä 1 kunnossapitoluokan teille tiekilometriä kohden oli lautakunnan päätöksen mukaan 2 800 €/km viime vuonna. Teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2 400 euroa/km. Teillä, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne ne olivat 2 660 euroa/km.

Liikenteellisesti merkittävät tiet (kunnossapitoluokka 2)

Enimmäisavustusmäärä 2 kunnossapitoluokan teille tiekilometriä kohden oli viimevuotisen lautakunnan päätöksen mukaan 2 400 €/km. Teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2 300 euroa/km.

Muut tiet (kunnossapitoluokka 3)

Enimmäisavustusmäärä 3 kunnossapitoluokan teille tiekilometriä kohden oli lautakunnan päätöksen mukaan 2 100 €/km viime vuonna. Teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot edelliseltä varainhoitokaudelta olivat 2 050 euroa/km.

Näiden lukujen valossa kunnossapitoluokkien 1, 2 ja 3 enimmäisavustusmäärät tiekilometriä kohden kattoivat tiekuntien/teiden keskimääräiset toteutuneet kunnossapitomenot euroa/km jokaisessa kunnossapitoluokassa.

Nykyisen avustusjärjestelmän kehittäminen

Avustusjärjestelmän toimivuutta haluttiin arvioida ja kehittää heti ensimmäisen vuoden jälkeen, jotta se varmasti kohtelee tiekuntia tasapuolisesti ja huomioi tiekuntien moninaisuuden. Kehittämistyötä on tehty yhdessä yksityisteiden tiekuntien kanssa. Tiekunnille järjestettiin viime vuoden marraskuussa työpaja sekä lisäksi sähköinen kysely, jolla mahdollistettiin kaikkien tiekuntien osallistuminen kehittämistyöhön.

Tiekuntien esiintuomien kehittämisideoiden ja palautteiden perusteella tehtiin muutosehdotus. Avustusjärjestelmän muutosehdotuksen keskeisinä tavoitteina on, että järjestelmä huomioi entistä paremmin yksityisteiden moninaisuuden kunnossapitoluokkien välillä, edistää yksityisteiden tasapuolisempaa kohtelua ja tarjoaa tiekunnille riittävästi toiminnallista ja taloudellista liikkumavaraa.

Tiekunnilta toivotaan palautetta muutosehdotuksesta

Yksityisteiden tiekunnilla on nyt mahdollisuus kommentoida ja kertoa mielipiteensä avustusjärjestelmän muutosesityksestä ennen kuin se viedään päätöksentekoon. Palautetta voi antaa sähköisen kyselyn kautta. Kysely on avoinna 27.2.2022 saakka.

Kysely on jaettu kolmeen osioon: kunnossapitoavustus, perusparannusavustus ja muut ehdot. Kyselystä ja sen sisällöstä on 7.2. julkaistu tiedote kunnan verkkosivuilla.

Tiekuntien antamien palautteiden perusteella valmistellaan esitys avustusjärjestelmän muutoksista kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi loppukeväällä 2022.

Takaisin listaukseen