Ajankohtaista

Avustukset, Liikenne, Yksityistiet

Kysely yksityisteiden tiekunnille avustusjärjestelmän muutosesityksistä 7.–27.2.

7.2.2022

Yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämistyö etenee. Avustusjärjestelmän kehittämistyötä on tehty yhteistyössä yksityisteiden tiekuntien kanssa jo viime vuonna. Nyt kunta toivoo yksityisteiden tiekuntien mielipiteitä ja kommentteja yksityistieavustusten avustusjärjestelmän muutosesityksestä ennen päätöksentekoa. Tiekunnilla on mahdollisuus kommentoida ja esittää mielipiteitä avustusjärjestelmän muutosesityksestä tänään avautuneessa kyselyssä.  

Avustusjärjestelmään ehdotettavat muutokset perustuvat tiekuntien työpajassa ja sähköisessä kyselyssä esittämiin nykyisen avustusjärjestelmän kehittämisideoihin. Tuloksiin ja avustusjärjestelmän muutosesitykseen voi tutustua kunnan verkkosivujen yksityistiesivustolla  

Kysely avustusjärjestelmän muutosesityksestä  

Kysely on avoinna 7.-27.2.2022 välisen ajan. Toivottavaa on, että vastaukset edustavat tiekunnan yhteistä mielipidettä. Kyselyyn voivat vastata myös muut yksityistieasioista kiinnostuneet kuntalaiset.  

Kysely on jaettu kolmeen osioon: kunnossapitoavustus, perusparannusavustus ja muut ehdot. Jokaisessa osiossa on esitetty tarkemmin avustusjärjestelmän kyseisten ehtojen muutosesitykset.   

Kunnossapitoavustusosiossa kysytään mielipidettä esimerkiksi seuraavista asioista:  

  • Kunnossapitoluokkiin lisätään uusi luokka, luokka 1 A, johon kuuluvat läpiajotiet, joita käyttää säännöllinen joukkoliikenne. Avustus olisi 85 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. 
  • Jos 1 luokan tiellä on vähemmin kuin kymmenen tieosakasta, ko. tien kunnossapitoluokan avustusta nostetaan 5 %. Ja jos tieosakkaita on 10–20, niin avustusta nostetaan 2,5 %. 

Perusparannusavustusosiossa kysytään mielipidettä esimerkiksi seuraavista asioista: 

  • Valtion avustamissa perusparantamiskohteissa ja perusparantamiskohteissa, joiden kustannusarvio on yli 10 000 euroa, voidaan avustuksen maksatus tehdä ennen hankkeen toteuttamista. 
  • Äkillisiin ja välttämättömiin perusparannuksiin, jotka on toteutettu tien vaurioitumisen korjaamiseksi, on tiekunnilla mahdollisuus hakea jälkikäteen perusparannusavustusta. 
  • Jos 1. luokan tiellä on vähemmän kuin kymmenen tieosakasta, perusparannusavustus on enintään 75 % hankkeen kustannusarviosta. Ja jos tieosakkaita 10–20, niin avustus on enintään 65 %.  

Osiossa muut ehdot kysytään mielipidettä esimerkiksi:  

  • Avustettavalla tiellä on sallittava kunnan järjestämästä toiminnasta johtuva liikenne ilman erillistä käyttömaksua. 

Saatujen vastausten perusteella valmistellaan esitys avustusjärjestelmän muutoksista kunnanhallituksen ja valtuuston päätettäväksi loppukeväällä 2022.  

Takaisin listaukseen