Ajankohtaista

Asuminen, Jätehuolto, Katujen kunnossapito, Liikunta, luonto, Nurmijärven Vesi, Pelastuslaitos, Siistiksi, Uimarannat, Vesihuolto, Viestintä, Viheralueet

Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselyn tulokset

11.11.2022

Alkukesästä 2022 toteutetun yhdyskuntateknisiä palveluja koskevan kyselytutkimuksen tulokset on julkaistu. Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä mm. katujen ja teiden kunnosta ja kunnossapidosta sekä niiden talvihuollosta, liikuntapaikkojen ja puistojen hoidosta, katuvalaistuksesta ja vesi- ja viemärihuollosta. Nurmijärven tulokset olivat laskusuunnassa verrattuna viime vuoden tuloksiin.

Kyselyyn vastattiin aktiivisesti kotisivujen kautta

Kysely lähetettiin tänä vuonna postitse satunnaisotoksella 1 800 kuntalaiselle, kuten viime vuonnakin. Vastauksia saatiin tänä vuonna yhteensä 646. Vastaajista 336 oli kirjeen saaneita henkilöitä, ja suoraan kotisivujen kautta vastasi 310 henkilöä. Vastaavat luvut viime vuodelta: vastaajia yhteensä 443, joista kirjeen saaneita vastaajia oli 388 ja kotisivujen kautta vastasi 55 henkilöä.

Erityispiirteenä vuoden 2022 kyselyyn vastaamisessa oli, että kunnan kotisivujen kautta saatiin moninkertainen vastausmäärä suhteessa vuoden 2021 kotisivujen kautta annettuihin vastausmääriin. Kotisivujen kautta saatujen vastausten tulokset olivat pääosin huonommat kuin satunnaisotoksen kautta saadut vastaukset.

Kyselyn tulokset

Nurmijärven kunnan osalta kyselyn tulokset tänä vuonna olivat kauttaaltaan laskusuunnassa verrattuna vuoden 2021 tuloksiin. Lisäksi Nurmijärven kunnan tulokset olivat keskimäärin alhaisemmat kuin muiden kyselyyn osallistuneiden kuntien keskimääräiset tulokset.

Kyselyn tulosten perusteella keskimääräistä huomattavasti heikompia tuloksia ja kehittämistarvetta olisi esimerkiksi puistojen, siisteysasioiden ja katujen kunnon osalta. Kohtuullisen hyvällä tasolla olivat esimerkiksi liikuntapaikat/reitit, uimarannat ja katuvalaistus.

Alkuvuoden kovat talviolosuhteet sekä kotisivujen kautta saatujen vastausten suuri määrä vuonna 2022 suhteessa vuoden 2021 tilanteeseen ovat voineet jonkin verran vaikuttaa tuloksiin – muiden mahdollisten tekijöiden lisäksi.

Yhdyskuntateknisten palvelujen ym. ympäristötoimialaan liittyvien kyselyjen tulokset on koottu kunnan kotisivulle, Kyselyjen tulokset. Sieltä löytyvät esimerkiksi yhdyskuntateknisten palvelun kyselytutkimuksen tulokset vuodelta 2020–2022.

Tämän vuoden kyselytutkimuksen tulokset pdf-tiedostoina myös alla:

Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksen 2022 tulokset

Yhdyskuntatekniset palvelut _alueelliset tulokset Nurmijärvellä 2022

 

Tutkimuksessa oli vuonna 2022 mukana 27 kuntaa. Vastaajat poimittiin pääosassa kunnista satunnaisesti väestötietojärjestelmästä, ja heille kysely postitettiin suomen- ja ruotsinkielisenä huhti-toukokuussa. Ensisijaisesti vastattiin paperilomakkeella, verkkovastausmahdollisuutta tarjottiin vaihtoehtoisena tapana. Lisäksi osassa kunnista, kuten Nurmijärvellä, vastaaminen oli mahdollista myös kunnan kotisivulla olleen linkin kautta.

Takaisin listaukseen