Ajankohtaista

Talous

Vuoden 2022 tilinpäätös hallituksessa maanantaina 27.3. – ”Poikkeuksellinen vuosi talouden näkökulmasta”

15.3.2023

Kunnanhallitus käsittelee Nurmijärven kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2022 maanantaina 27.3.2023. Kunnan toiminnan ja investointien rahavirta on tilinpäätöksessä 6,2 miljoonaa negatiivinen ja kunnan lainakanta kasvoi viime vuonna 10,7 miljoonaa. Tilinpäätös pitää sisällään myös myönteisiä asioita, sillä sote-kustannukset ja verotulot toteutuivat ennustettua parempina. Kunnan tilikauden ylijäämä asettuu investointivarauksen jälkeen 3,4 miljoonaan euroon. Tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla pieniä muutoksia tilintarkastuksen myötä.

 

Vuosi 2022 muistetaan monista asioista, mutta Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset globaaliin markkinatalouteen ja hyödykkeiden hintoihin, energian saatavuuteen, pakolaistilanteeseen ja korkoihin näkyivät kaikkien nurmijärveläisten arjessa. Nurmijärveläisten sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluivat viimeistä vuotta kuntayhtymän vastuulle ja kunnan rahoitettaviksi ennen kuin palvelut siirtyivät kuluvan vuoden alussa uuden hyvinvointialueen vastuulle. Koronapandemiasta johtuvista poikkeusjärjestelyistä luovuttiin monilta osin kevään 2022 aikana. Nurmijärven kunta hyväksyi uuden Paremman arjen ilmiö -kuntastrategian, joka on ohjannut kunnan toimintaa ja priorisointia maaliskuusta 2022 alkaen. Nurmijärven väkiluku kasvoi viime vuonna 310 uuden asukkaan verran eli 0,6 %. Nurmijärven palvelutaso kohentui useampien uusien yritysten avattua ovensa asiakkaille. Samaan aikaan kunta on jatkanut kamppailua kroonisesti velkaantuneen taloutensa kanssa.

”Monella tapaa poikkeuksellinen vuosi heijastui myös talouden ennustamiseen. Venäjän hyökkäyssodan takia hinnat ja korot ovat nousseet, mutta heijastevaikutusten laajuus yksityisen kulutuksen kautta yritysten näkymiin, ja sitä kautta kunnan verotulokertymään, näyttäytynee vasta kuluvana vuonna”, Nurmijärven kunnan talousjohtaja Erno Kontio kertoo ja jatkaa:
”Varauduimme kolmannessa osavuosikatsauksessa huomattavasti suurempiin sotemenoihin, jotka onneksemme toteutuivat selvästi pelättyä pienempinä. Sote-menojen alitus vaikuttaa suoraan kunnan tulevaisuuden tulorahoitukseen valtionosuusleikkurin kautta. Verotulokertymän ennuste parani läpi vuoden ja ylitti alkuperäisen talousarvion 6,7 miljoonalla eurolla, paikaten myös kasvanutta kulupuolta. Nyt tilinpäätöksen valmistuttua tulos on ennustettua parempi, mikä tuo hieman valoa haasteelliselta näyttävään taloustilanteeseen.”

Tilinpäätös 2022. 

Kunnan toiminnan ja investointien rahavirta yli 6 miljoonaa negatiivinen

Nurmijärven kunnan tulorahoituksen riittävyyttä kuvaava toiminnan ja investointien rahavirta on tilinpäätöksen 2022 mukaan 6,2 miljoonaa negatiivinen. Viiden vuoden ajanjaksolta kunnan rahoitusjäämä on 51,6 miljoonaan negatiivinen, joka kuvastaa osaltaan kunnan tulojen ja menojen kroonista epätasapainoa.

”Kunnalle on kertynyt velkaa läpi koko 2000-luvun ja nyt velkataakkamme on 227,5 miljoonaa. Nyt nollakorkojen aika on ohi ja vuosittaiset kokokulut uhkaavat nousta yli kymmeneen miljoonaan. Kuntamme joko selviytyy tai uppoaa investointiensa mukana”, Kontio summaa.
”Tuoretta tilinpäätöstä arvioitaessa käyttötalouden ja tuloslaskelman tuijottaminen ei ole Nurmijärven tapauksessa olennaista, vaan katse pitää kääntää kunnan rahoituslaskelmaan. Vaikka talousvuosi näyttäytyykin suotuisana verotulojen kasvusta ja odotettua pienemmistä palvelumenoista johtuen, täytyi meidän ottaa samaan aikaan lisää velkaa investointien rahoittamiseksi. Kunnan olisi pitänyt saada yli 6 miljoonaa euroa enemmän tuloja, jotta olisimme viime vuonna välttyneet velkaantumiselta.”

Merkittävimmät investoinnit vuonna 2022 olivat pääkirjaston sekä Röykän koulun peruskorjaukset, Lepsämän koulun uudisrakennus sekä vesilaitoksen ja kunnallistekniikan investoinnit. Yhteensä kunnan lainakanta kasvoi viime vuonna 10,7 miljoonaa.

”Kunnan investointitarve jatkuu suurena tulevina vuosina, sillä meillä on käynnistymässä merkittävät kampushankkeet kaikissa taajamissamme. Mikäli taloutta ei saada nopeasti tasapainoon, kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 400 miljoonan euroon vuoteen 2030 mennessä. Vuosittaiset korkokustannukset olisivat tällöin yli kymmenen miljoonaa euroa. Ja surullista on se, että tämä ennuste on nykyisessä korkoympäristössä jopa optimistinen”, Kontio sanoo.

Tilinpäätös 2022. 

Tilikauden ylijäämän taustalla ennustettua pienemmät sotekustannukset

Kunnan tilikauden ylijäämä on asettumassa investointivarauksen jälkeen 3,4 miljoonaan euroon.
”On ilahduttavaa, että erityisesti sotekustannukset ovat toteutuneet ennustettua pienempinä.”

Kunnan kolmannessa osavuosikatsauksessa sotekustannusten tasoksi ennustettiin 144,5 miljoonaa, mutta toteuma oli lopulta 5,2 miljoonaa pienempi. Erityisesti taustalla olivat Keusoten kuntayhtymän sosiaali- ja perusterveydenhoidon palveluiden toteutuminen 3,6 miljoonaa ennustettua pienempinä.

”Esitämme kunnanhallitukselle, että 8,4 miljoonan ylijäämästä tehdään 5 miljoonan euron investointivaraus Rajamäen kampusta varten jolloin tulosta saadaan jaksotettua useammalle vuodelle. Tämän jälkeen tilikauden ylijäämä asettuisi 3,4 miljoonaan euroon”, Kontio kertoo.

Sodan vaikutukset eivät näkyneet viime vuoden verotuloissa

Nurmijärven kunnan verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 12,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron kasvu oli 10,2 miljoonaa ja yhteisöverojen kasvu 1,3 miljoonaa.

”Verotulojen kasvun taustalla on nurmijärveläisten ansiotulojen positiivinen kehitys. Yhteisöverotulojen kasvu puolestaan kertoo siitä, etteivät Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ole vuonna 2022 näkyneet yritysten tuloksissa. On odotettavissa, että sota ja siitä johtuvat hintojen nousupaineet sekä viitekorkojen nousu ovat realisoitumassa tänä vuonna”, Erno Kontio kertoo.

Kunnan taloutta ohjataan kestävälle kasvu-uralle

Alijäämäisen talouden ja merkittävien investointipaineiden seurauksena velkaantumisen ennakoidaan jatkuvan voimakkaana tulevina vuosina. Kunnassa käynnissä oleva kestävän kasvun sopeutustyö tähtää alijäämäkierteen katkaisemiseen ja velkaantumisen hillitsemiseen tämän valtuustokauden aikana. Nurmijärven kunnassa on aloittanut kunnanvaltuuston nimeämä poliittinen ohjausryhmä, jonka tehtävänä tuoda esitys kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman (NUUKA) päivittämiseksi toukokuuhun 2023 mennessä. Poliittinen ohjausryhmä on sitoutunut 9 miljoonaan euron sopeutustarpeeseen kuluvan valtuustokauden aikana. Työn tavoitteena on saattaa kunnan talous kestävälle kasvu-uralle. Poliittisen ohjausryhmän työhön voi tutustua osoitteessa nurmijarvi.fi/nuuka.

 

Muokattu 16.3.2023 klo 13.18: Ylijäämäksi tekstiin korjattu 3,4 miljoonaa euroa. 

Takaisin listaukseen