Ajankohtaista

Ilmastotyö, Joukkoliikenne, Liikenne, Liikunta, Matkailu

Liikkumisen viisaat valinnat

4.5.2021

Tieliikenne tuottaa noin 20 % kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Näiden päästöjen vähentämisessä on yksittäisten ihmisten päivittäisillä valinnoilla merkitystä, liittyvät ne sitten vapaa-ajan liikkumiseen tai työmatkailuun. Julkisen liikenteen käyttö aina, kun se on mahdollista tai kimppakyydillä töihin matkustaminen vähentävät kasvihuonepäästöjä. Jos haluaa moninkertaistaa hyödyt, niin silloin kannattaa valita liikkumistavaksi pyöräily tai kävely. Ympäristöystävällisyyden lisäksi pyöräilyn ja kävelyn terveyshyödyt ovat kiistattomat.

Liikkumisen valinnat kytköksissä parempaan terveyteen

Liikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua, mikä aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle. Ne lisäävät hengityselinten sairauksien sekä sydän- ja verisuonitautien sairastumis- ja kuolleisuusriskiä. Raikkaasta hengitysilmastaan ylpeässä Suomessa liikenteen päästöt aiheuttavat vuosittain arviolta 800 ennenaikaista kuolemaa.

Terveysliikuntasuositusten mukaan aikuisen tulisi harjoittaa reipasta, sydämen sykettä kohottavaa liikuntaa 2,5 tuntia viikossa. Liikunta edistää terveyttä, ylläpitää kuntoa ja auttaa myös painonhallinnassa. Se parantaa unen laatua ja lievittää stressiä.

Alle viiden kilometrin mittaisilla kaupunkimatkoilla pyörä on lähes aina nopein kulkuväline. Ajankäytöllisesti myös kävely on tehokkaampi tapa liikkua kuin autoilu vajaan kahden kilometrin matkoilla. Pyöräilyä ja kävelyä Nurmijärvellä tukevat kunnan alueella olevat kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät, joita on yhteensä noin 100 kilometriä.

Joukkoliikenteen käyttäjä ottaa päivässä keskimäärin 2 000 askelta enemmän kuin yksityisautoilija. Lisäksi matka-ajan voi käyttää hyödyksi lepäämällä tai vaikka lukemalla, kun ajamisesta ei tarvitse itse huolehtia.

Työpaikat tukemaan vähäpäästöistä työmatkaliikennettä

Yksityisautolla tehtävät työmatkat aiheuttavat noin 11 % kotimaan liikenteen päästöistä. Työnantaja voi vähentää omia päästöjään ja samalla tukea työntekijöiden terveellisiä elämäntapoja erilaisin keinoin. Työnantaja voi edistää esimerkiksi työmatkapyöräilyä tarjoamalla asialliset puitteet työpaikalla, kuten pyörien säilytyspaikan ja peseytymistilat. Kimppakyytien organisoiminen ja niihin kannustaminen on myös yksi varteenotettava keino vähentää kasvihuonepäästöjä.

Reipasta liikuntaa kolme kertaa viikossa harrastavilla on keskimäärin vuosittain 4–6 sairauspäivää vähemmän kuin niillä, jotka eivät harrasta liikuntaa ollenkaan.

Työmatkapyöräily säästää myös yhteiskunnan terveydenhoitokuluja, esimerkiksi Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan jokainen työmatkapyöräilijä säästää keskimäärin 1200 € vuodessa yhteiskunnan varoja.

Pienet valinnat kunniaan!

Uusia kulkumuotoja kannattaa kokeilla ennakkoluulottomasti. Matkoja voi ketjuttaa ja eri kulkumuotoja yhdistellä. Autoilustakaan ei tarvitse ajatella luopuvansa kokonaan. Kun pyöräilee tai kävelee töihin yhtenä päivänä viikossa tai kesäajan, saa aikaiseksi itselle terveyshyötyjä ja ympäristökin kiittää. Tämä voi olla joillekin ensimmäinen askel liikkumiseen – se seuraava askel liikunnan lisäämiseksi onkin jo helpompaa.

Lisätietoa liikkumisesta, kuten eri kulkutapojen päästöistä, vaihtoehtoisista kulkutavoista ja matkustamisesta löytyy kunnan ilmastotyösivustolta.

Takaisin listaukseen