Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Nurmijärven Vesi, Päätöksenteko, Valtuusto

Vesihuollon yhtiöittäminen tulossa käsittelyyn kesäkuussa 2022

3.6.2022

Nurmijärven kunnassa laadittiin vuoden 2021 aikana omistajapoliittiset linjaukset ja selvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämisestä. Kunnanvaltuusto käsitteli konserniselvityksen jatkotoimenpiteitä kokouksessaan 28.2.2022. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta valtuusto päätti tuolloin käynnistää valmistelut liikelaitoksen yhtiöittämisessä, ja että valtuusto tekee yhtiöittämistä koskevat päätökset tämän tarkemman valmistelun jälkeen.

Lisävalmistelun lopputuloksena kunnanhallitukselle esitetään, että valtuusto päättäisi käynnistää valmistelut Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämiseksi kunnan 100 % omistamaksi tytäryhtiöksi. Yhtiöittämisen aikataulullisena tavoitteena on, että perustettava yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2023 tai viimeistään 1.1.2024 lukien.

Mitä muutoksia esitetään Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta?

Vesihuolto on toistaiseksi järjestetty Nurmijärven kunnan liikelaitospohjalta. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osalta kunnanhallitukselle esitetään, että kunta päättäisi käynnistää valmistelut liikelaitoksen yhtiöittämiseksi kunnan 100 % omistamaksi tytäryhtiöksi. Yhtiö olisi osa Nurmijärven kuntakonsernia. Myös Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta on puoltanut yhtiöittämistä mallilla, jossa vesihuolto muodostettaisiin itsenäiseksi osakeyhtiöksi.

Milloin yhtiöittäminen on tarkoitus toteuttaa?

Yhtiöittämisen aikataulullisena tavoitteena on toteuttaa yhtiöittäminen 1.1.2023 tai viimeistään 1.1.2024 alkaen. Aikatauluun vaikuttaa keskeisesti muu muassa järjestelmäsiirtojen toteuttaminen. Aikataulu tarkentuu mahdollisen yhtiöittämisen valmistelupäätöksen jälkeen.

Onko yhtiöittämisen vaikutuksia arvioitu?

Kyllä. Kunnassa toteutettiin vuonna 2021 konserniselvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämisestä. Selvityksestä on tiedotettu aiemmin 1.12.2021 ja selvitys löytyy kunnan kotisivuilta (Inspira_Nurmijärvi konserniselvitys 2021_loppuraportti). Valtuuston 28.2.2022 tekemän päätöksen jälkeen on valmistunut myös lisäselvitys Veden yhtiöittämisestä, jossa on tarkennettu muun muassa yhtiöverotuksen vaikutuksia, yhtiöittämisen riskejä ja käytännön toteutusta.

Onko yhtiöittäminen sama asia kuin yksityistäminen?

Ei ole. Mikäli Nurmijärven Vesi -osakeyhtiö muodostettaisiin, yhtiön omistus säilyisi 100 % kunnalla ja yhtiö olisi kunnan täydessä määräysvallassa.

Miksi vesihuollolle esitetään yhtiömallia?

Yhtiömalli toisi toiminnallista tehokkuutta vesihuollon toimintaan. Tehdyn selvityksen mukaan osakeyhtiö on yleinen vesihuoltolaitoksen organisointimuoto ja malli sopii hyvin vesihuoltoon. Saavutettavia hyötyjä olisivat muun muassa nopeampi ja joustavampi päätöksenteko sekä ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden turvaaminen.

Seuraako vesihuollon yhtiöittämisestä painetta korottaa hintoja?

Yhtiöittämisestä toteutettujen taloudellisten mallinnusten mukaisesti yhtiöittämisestä ei aiheudu ylimääräistä korotuspainetta veden taksoihin.

Millaisia vaikutuksia yhtiöittämisellä on liikelaitoksen henkilökunnalle?

Yhtiöittämisessä vesihuollon henkilöstön palvelussuhteet ovat turvattuja ja henkilöstö siirtyisi liikkeenluovutuksella perustettavan yhtiön palvelukseen.

Muuttuuko vesihuollon strateginen merkitys Nurmijärven kunnassa?

Kunnan omistajapoliittisten linjausten mukaisesti valmistelussa on lähdetty siitä, että vesihuolto on toimintamuodosta riippumatta kunnalle strategisesti tärkeä omistus ja perusinfrastruktuuria, jonka tulee säilyä julkisessa omistuksessa ja kunnan täydessä määräysvallassa.

Millaisia vaikutuksia Veden yhtiöittämisellä olisi kunnan talouteen?

Yhtiöittämisessä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen käyttötalous ja investoinnit poistuvat peruskunnan taloudesta. Kunnan talouden kannalta yhtiöittämisen hyötynä olisi arvion mukaan 29 milj. euron kertaluonteinen kirjanpidollinen myyntivoitto, joka voitaisiin hyödyntää esimerkiksi investointivarauksena merkittäviin rakennushankkeisiin, kuten kouluihin.

Kuinka päätöksenteko etenee seuraavaksi?

Kunnanhallitus käsittelee Veden yhtiöittämistä kokouksessaan 6.6.2022 (tutustu kokouksen esityslistaan) ja valtuuston on tarkoitus käsitellä yhtiöittämistä 15.6.2022. Kokous on katsottavissa suorana lähetyksenä kunnan kotisivuilta.

Mikäli valtuusto päättää 15.6. käynnistää valmistelut Veden yhtiöittämisestä, niin päätöksen jälkeen käynnistetään tarkempi valmistelu yhtiöittämisen toteuttamiseksi.

Takaisin listaukseen