Ajankohtaista

Kaavoitus, Nurmijärven Vesi, Päätöksenteko, Valtuusto, Vesihuolto

Valtuuston päätöksellä Nurmijärven Vesi jää liikelaitokseksi

15.6.2022

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6., ettei Nurmijärven Vesi -liikelaitosta yhtiöitetä. Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä Kirkonkylän Rantapuiston asemakaavamuutoksen. Valtuustossa jätettiin neljä valtuustoaloitetta. Valtuuston esityslistaan voi tutustua ja valtuuston kokouksen videotallenteen voi katsoa kunnan kotisivuilla. 

”Kävimme nurmijärveläiseen tapaan keskusteluja hyvässä yhteishengessä, vaikka kaikista asioista valtuusto ei ollutkaan yksimielinen. Keskusteluissa nousi esille hyviä näkökulmia, mutta siitä huolimatta kaikki puheenvuorot pysyivät toivotussa alle viidessä minuutissa ja kokous saatiin pakettiin alle tunnissa”, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Virpi Räty sanoo. ”Olen myös tyytyväinen tänään tehtyihin päätöksiin.”

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä summasi ajankohtaiskatsauksessaan korona-aikaa ja toivoi, että Nurmijärven ääni kuuluisi hyvinvointialueen valmistelussa.
”Toivon, että median alueellisista rajoista huolimatta vuoropuhelua hyvinvointialueen rakentumisesta ja palveluiden järjestämisestä jatkossa käydään alueella vilkkaasti myös siten, että nurmijärveläisten ääni kuuluu myös muiden Keusoten alueen päättäjien korviin”, Outi Mäkelä sanoo. ”Olemme Nurmijärven kunnassa tekemässä koronasta yhteenvetoa lomien jälkeen, mutta jo tässä vaiheessa haluan kiittää myös teitä päättäjiä ja kaikkia kuntalaisia siitä, miten hienosti olemme Nurmijärvellä vaihtelevista tilanteista ja koronan tuomista erilaisista kuormituksista selvinneet.”

Nurmijärven Vesi säilyy liikelaitoksena

Vuoden 2021 talousarviossa valtuusto asetti yhdeksi sitovaksi tavoitteeksi kunnan omistamisen tehostamisen. Valtuuston asettaman tavoitteen toteuttamiseksi kunnassa toteutettiin vuonna 2021 konserniselvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämisestä. Valtuusto käsitteli konserniselvityksen jatkotoimenpiteitä helmikuussa 2022 ja kunnanvaltuusto päätti käynnistää valmistelut Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Valmistelut tulivat kunnanhallitus päätettäväksi 6.6.2022. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että Nurmijärven Vesi -liikelaitos jatkaisi toimintaansa nykymuotoisena eikä sitä yhtiöitetä. Kunnanvaltuusto päätti asiasta 15.6.2022.

Valtuusto äänesti Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämisestä.

 

Valtuusto kävi asiasta keskustelua, jonka yhteydessä Matti Putkonen (PS) teki muutosesityksen, että valtuusto aloittaisi Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämisen kunnan 100 % omistamaksi osakeyhtiöksi. Valtuusto ei ollut muutosesityksestä yksimielinen.  Valtuusto päätti hyväksyä pohjaesityksen äänin 41 jaa – 9 ei -1 poissa, eli näin ollen Nurmijärven Vesi jatkaa edelleen liikelaitoksena.

Sirkka Rousu (SDP) teki keskustelun yhteydessä ponsiesityksen, että Nurmijärven Veden liiketaloudellisen toiminnan ja hallinnon sujuvoittamiseksi sekä henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi käynnistetään valmistelutyö kunnanjohdon ja liikelaitoksen yhteistyönä, jotta tunnistettuihin parantamiskohteisiin saadaan ratkaisuja jo kuluvan vuoden aikana. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponsiesityksen.

Kirkonkylän Rantapuiston asemakaavamuutos hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi 15.6.2022 Kirkonkylän Rantapuiston asemakaavamuutoksen. Näin ollen Kirkonkylään tulee 12 kpl minitaloille soveltuvia minitontteja. Alueelle suunnitellaan keskustamaista pientaloasutusta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja hankintakustannuksiltaan edullisia pientalotontteja rakentajille, jotka arvostavat asumista keskustan palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä, mutta eivät tarvitse suurta tonttia tai piha-aluetta. Alueen tonttien koko vaihtelee, 400–500 m2, ja tontin koosta riippuen sille voi rakentaa noin 80–120 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon aputiloineen. Käytännössä tämä mahdollistaa erilaiset toteutukset pienestä mummonmökistä 4 h+k+s kokoisiin perheasuntoihin.

Kirkonkylän Rantapuiston asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 27.1.-28.2.2022. Nähtävillä olon aikana saatiin yksi lausunto ja yksi muistutus. Uudenmaan liitto sekä Uudenmaan ELY-keskus ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Vastine muistutukseen löytyy vuorovaikutusraportista. Hyväksyttävään kaavaan ei tehty muutoksia ehdotusvaiheen jälkeen.

”Olen tyytyväinen valtuuston päätökseen, jonka ansiosta kaavoitus etenee ja saamme Kirkonkylään uusia kuntalaisia. On todella hyvä, että saamme tarjolle erilaisia mahdollisuuksia rakentaa ja asua”, kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Virpi Räty kommentoi.

Neljä valtuustoaloitetta

Riina Mattila (kok.), Virpi Räty (kok.), Tarleena Takalo-Eskola (kok.) ja 26 allekirjoittanutta esittivät valtuustoaloitteessaan, että talousarviossa sitoudutaan siihen, että nurmijärveläisille nuorille tarjotaan mahdollisuus maalata Klaukkalantien alikulkujen seinät Nurmijärven nuorisotoimen ja koulujen kanssa. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että Klaukkalaan perustettaisiin graffitiseinä.

Keskustan valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen vuoden 2023 talousarviokäsittelyyn, että lapsen kotihoidon tuen kuntalisä kolminkertaistettaisiin 600 euroon. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että kuntalisää maksettaisiin 3-vuotiaaksi saakka nykyisen 2 vuoden sijaan.

Perussuomalaisten valtuustoaloitteessa esitetään rekrytointikieltoa Nurmijärven kunnalle vuoden 2022 loppuun saakka uusien johtavien tai heihin verrattavissa olevien viranhaltijoiden palkkaukseen.

Vihreiden valtuustoryhmä esittivät valtuustoaloitteessaan, että koko lukuvuoden työn tehneelle opettajalle maksetaan kesäajan palkka, vaikka viranhaltija palaisikin töihin. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että käytäntö ulotetaan myös muuhun koulun henkilökuntaan.

 

Esityslista 15.6.2022
2-243 Kirkonkylän Rantapuiston aluetta koskeva asemakaavan muutos, hyväksyminen, pohjaesityksen mukaan
Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen, äänestyksen jälkeen pohjaesityksen mukaan, ponsiesityksellä

Takaisin listaukseen