Ajankohtaista

Lukio, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Talous, Valtuusto

Valtuusto palautti lukion ja NYK:n hankesuunnitelmat valmisteluun – kunnallisesta lukiosta luopumista ei selvitetä

29.5.2024

Valtuustotiedote 29.5.2024

Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan palauttaa Nurmijärven lukion ja NYK:n hankesuunnitelmat valmisteluun. Toisin kuin kunnanhallitus esitti, valmistelussa ei selvitetä kunnallisesta lukiosta luopumista. Lisäksi valtuusto päätti muun muassa muuttaa kuluvan vuoden talousarviota, hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen, hyväksyi liiketoimintakaupan Perttulan vesiosuuskunnan kanssa, käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen viime vuodelta. Kokouksen esityslista on luettavissa kunnan kotisivuilla. Kokouksen tallenne on katsottavissa kunnan YouTube-kanavalla.

”Kunnanvaltuusto kävi perusteellisen keskustelun yhteiskoulun ja lukion hankesuunnitelmista. On valitettavaa, että pitkään vireillä oleva asia tulee viivästymään vielä noin vuodella. Kunta on jo useita vuosia sitten tehnyt linjapäätöksen kunnallisen lukiotoiminnan kehittämisestä. Nurmijärven lukio on arvostettu ja vertailussa hyvin menestynyt. Tämäniltainen päätös vahvistaa valtuuston tahtotilaa siitä, että kunnallista lukiota kehitetään jatkossakin”, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kallepekka Toivonen sanoo.

”Valtuuston kokouksessa käännettiin katse viime vuoteen, joka oli talouden mittarein poikkeuksellisen hyvä. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että taustalla olivat kertaluontoiset tontinmyyntitulot. Kuluva vuosi näyttäytyy valitettavasti haastavammalta”, Toivonen summaa.

Myös kunnanjohtaja Outi Mäkelä nosti taloustilanteen esille ajankohtaiskatsauksessaan.

”Tulevan vuoden talousarviotarkastelussa joudutaan edelleen vastaamaan talouden haasteisiin. Vaikka Nuuka-ohjelmaa on lähdetty toteuttamaan ja veroja on korotettu, tilanne ei näytä hyvältä. Investointitarpeet ovat kasvaneet entisestään, veronkorotukset eivät ole tuottaneet odotetulla tavalla tuloja, valtionosuudet ovat laskeneet ennustetusta, TE-uudistuksen kustannukset ovat kohoamassa ennustettua korkeammiksi, eivätkä korot ole lähteneet toivotulla tavalla laskuun. Tilanne tulee näkymään yksityiskohtaisemmin kehysesityksessä”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä informoi valtuustoa.

Valtuusto päätti palauttaa NYK:n ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat valmisteluun

Alkuperäisen pohjaesityksen mukaan NYK:n ja lukion hankesuunnitelmien tavoitteena oli yhdistää perusopetuksen ja lukion tilat yhteiseen rakennukseen. Hankesuunnitelman mukaan yhteiskoulun ja lukion tilat oli rakennettuNurmijärven Yhteiskoulun nykyiselle tontille osoitteeseen Pratikankuja 8.
Nurmijärven kunnanhallitus päätti esittää kokouksessaan 20.5.2024 kunnanvaltuustolle, että valtuusto palauttaa NYK:n ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat valmisteluun.

Kunnanhallitus esitti, että valmistelussa tulisi laatia kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan.

Lisäksi kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kunnassa selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Kunnanhallitus esitti, että mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 000 euron lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen.

Valtuusto päätti asiasta 29.5.2024. Valtuusto kävi asiasta runsaasti keskustelua.

Jukka Anttila (kesk.) teki valtuuston kokouksessa ponsiesityksen, että hankesuunnitelma päivitetään lukion osalta 300 oppilaan kouluksi. Esityksessä vähennetään asemakaavaluonnoksessa parkkipaikkojen määrää, jotta parkkihallista voidaan luopua ja etsitään hankeohjausryhmässä muitakin neliöitä säästäviä ratkaisuja niin, että suunniteltu koulu mahtuu NYK:n tontille ja investointikustannus on merkittävästi supistunut.  Anttilan ponsiesitys olisi muuttanut keskeisesti pohjaesitystä, joten sitä ei otettu käsittelyyn.

Arto Hägg (kok.) teki kokouksessa muutosesityksen Juhani Vuorisalon (kok.), Sami Virtasen (vihr.) ja Virpi Korhosen (kesk) kannattamana. Muutosesityksen mukaan hankesuunnitelmat palautetaan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti valmisteluun, mutta selvityksessä ei selvitettäisi kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisestä luopumista eikä Arkadian yhteislyseon halukkuutta ja mahdollisuutta laajentaa toimintaansa.

Valtuusto ei ollut yksimielinen tehdystä muutosesityksestä. Näin ollen valtuusto äänesti pohjaesityksen ja Häggin muutosesityksen väliltä. Äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto päätti hyväksyä (14 jaa – 35 ei – 1 tyhjä) Häggin muutosesityksen.

Valtuusto päätöksellä NYK:n ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat palautettiin takaisin valmisteluun. Valmistelussa laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi.

Mikäli Krannilan tontti ei ole kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella.

Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi.

Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon.

Valtuusto myönsi lisäselvityksiin vuoden 2024 talousarvioon 100 000 euroa lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen.

Nurmijärven kunnan ylijäämä kääntymässä alijäämäksi vuonna 2024

Kunnanvaltuusto merkitsi Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024 tiedoksi. Lisäksi valtuusto päätti, että kuluvan vuoden 2024 talousarviota muutetaan lautakuntien ja johtokuntien esityksen mukaisesti.

Valtuusto päätti 200 000 euron määrärahalisäyksestä sivistys- ja hyvinvointitoimialalle koulutuspalvelujen tulosalueelle. Määrärahasta 140 000 euroa on Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väistötilojen kalusteisiin ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttokustannuksiin ja muihin palveluihin.

Maaliskuun loppuun mennessä kunnan talous on nettomenojen osalta toteutunut talousarviota parempana, mutta tilinpäätösennuste on heikentynyt talousarvioon nähden. Palvelutuotannon nettomenojen toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa ollut 25,3 milj. euroa, toteumaprosentin ollessa 22 prosenttia.

Verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina verotulokertymän ollessa 28,2 milj. euroa ja toteumaprosentin ollessa 25 prosenttia. Alkuvuoden verotulokertymästä huolimatta kunnallisverojen ja yhteisöverojen tuoton osalta ennusteet ovat heikentyneet. Käyttötalouden ja tulorahoituksen negatiivisesta kehityksestä johtuen kunnan tilinpäätösennuste näyttäytyy alkuperäistä talousarviota heikompana. Tilikauden tuloksen ennakoidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan -0,7 milj. euroon, mistä johtuen alkuperäisen talousarvion 3,9 milj. euron ylijäämä kääntyy ennusteessa 0,7 milj. euron alijäämäksi.

Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 4,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Kunnan nettomenojen ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen mm. työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvusta, väistötilojen kalustamisesta maankäyttösopimusten tuloutusten pienentymisestä johtuen.

Asiaan voi tutustua kunnan kotisivuilla.

Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2023 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5. Nurmijärven kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2023 tilinpäätöksen. Valtuusto päätti myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Asian käsittelyn yhteydessä kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot.

Valtuusto vahvisti, että kunnan poistoeroa tuloutetaan 12 500 euroa ja kohdistaa Klaukkalan uuden päiväkodin investointihankkeeseen 8 miljoonaa euroa. Kunnan tilikauden ylijäämä 12,9 miljoonaa euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja Nurmijärven Vesi – ja Aleksia-liikelaitosten tilikauden ylijäämät siirrettiin liikelaitosten edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.

Nurmijärven kunnan tilikausi 2023 päättyi 23,1 milj. euron positiiviseen tulokseen, mikä johtui historiallisen suuresta kertaluonteisesta tontinmyyntitulosta. Kunnan tilinpäätösennuste muuttui merkittävästi alkuvuoden aikana, kun ensimmäisessä osavuosikatsauksessa arvioitiin vielä laajasti käyttötalousmenojen kasvavan inflaation ja palkankorotusten vuoksi, mutta toisessa osavuosikatsauksessa ennuste parani 13,6 milj. euroa Kesko Oyj:n tonttikaupan myötä. Tilikauden tuloksesta tehtiin 8,0 milj. euron investointivaraus, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä asettuu 15,1 milj. euroon.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli 97,4 milj. euroa. Mikäli tästä jätettäisiin pois Kesko Oyj:n tonttikaupan vaikutus, olisi nettomenojen kasvu ollut noin 13,7 prosenttia, eli 13,5 milj. euroa. Kasvu selittyy kunta-alan palkkaratkaisun myötä kasvaneista henkilöstömenoista, inflaation myötä nousseilla palvelukustannuksilla ja rakentamiskustannusten nousun sekä korkoympäristön kiristymisen vuoksi viilentyneen rakentamisen vaikutuksista maanmyyntien luovutusvoittoihin.

Kunnan investointitaso laski hieman edellisvuoden tasosta investointien omahankintamenon asettuessa 35,0 milj. euroon. Merkittäviä investointeja talonrakennushankkeiden osalta olivat Rajamäen kampus, Klaukkalan jäähallin kunnostusprojekti, kunnanviraston muutostyöt sekä helmikuussa 2023 valmistunut Lepsämän koulun uudisrakennus. Vaikuttavimpana suunnitteluhankkeena oli Klaukkalan palveluverkon hankesuunnitelman laadinta. Kunnallistekniikan merkittäviä investointeja olivat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanha-Klaukan alueen kohdalla, Heinojan alue, Kylänpään alue sekä Rajamäentien-Raalan risteysalue.

Kunnan lainakanta asettui 194,2 milj. euroon. Velkaantuminen hidastui vuosina 2020–2022 aiempien vuosien tasosta valtion koronatukien ansiosta ja vuonna 2023 poikkeuksellisten kertaluonteisten erien ansiosta lainakantaa saatiin pienennettyä.

Verotuloja kertyi yhteensä 115,2 milj. euroa. Verotulot pienenivät edellisvuodesta 107,4 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyi yhteensä 31,7 milj. euroa. Valtionosuudet pienentyivät edellisestä vuodesta 14,2 milj. euroa. Sekä verotulojen että valtionosuuksien pienentyminen johtuu sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksesta kuntien tulorahoitukseen. Lisää voi lukea kunnan kotisivuilta.

Kunnan oman toiminnan osalta toimintakate toteutui viime vuonna 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, joka pääosin selittyy sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakatteen 1,3 milj. euron alittumisella.  Muiden toimialojen tai liikelaitosten osalta ei puhuta oleellisista talousarviopoikkeamista. Investoinnit alittuivat muutetusta talousarviosta noin 3,4 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan osalta kunnan verotulot toteutuivat noin 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempana. Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa tilikauden 2023 talousarviopoikkeamat. Lisää voi lukea kunnan kotisivuilta.

Kunnanvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota siihen, että Nurmijärven kunnan strategiasta on johdettu talousarvioon liikaa sitovia tavoitteita. Strategiasta tulisi lautakunnan mukaan johtaa keskeisiä ja selkeitä tavoitteita sekä niille välitavoitteet, mikäli tavoite kohdistuu useammalle talousarviovuodelle. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että strategiaan on tehty uutena asiana puolivälitarkastelua. Tarkastuslautakunta suosittelee, että sitovien tavoitteiden, mittareiden, tavoitetasojen sekä toteutumisen arviointien yhteyttä toisiinsa tiivistetään ja selkeytetään.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi. Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Perttulan vesiosuuskunta osaksi Nurmijärven Veden toimintaa

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2024 liiketoimintakaupan Perttulan vesiosuuskunnan kanssa. Perttulan Vesiosuuskunnan kanssa on neuvoteltu sen toiminta-alueen liittämisestä osaksi Nurmijärven Veden toiminta-aluetta vuodesta 2018.

Liiketoimintakaupassa Perttulan vesiosuuskunta yhdistetään osaksi Nurmijärven Vesi -liikelaitosta. Yhdistymisen tavoitteena on parantaa vesihuollon laatua ja tehokkuutta. Liiketoimintakaupan arvo on yksi euro, ja se toteutuu, kun molempien osapuolten päätökset ovat lainvoimaisia. Liiketoimintakaupassa siirtyvät myös palautuskelpoiset liittymismaksut, yhteensä 1 804 673,71 euroa.

Ennen mahdollista liiketoimintakauppaa kyseinen vesiosuuskunta on maksanut omaisuuteen kohdistuvat lainat ja velat sekä kyseisellä vesiosuuskunnalla on vahvistettu toiminta-alue.

Liiketoimintakaupassa siirtyvä omaisuus kirjataan Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen omaisuuteen kirjanpitolainsäädännön ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Maankäyttö- ja rakennuslain 92 § käyttämisestä Nurmijärven kunnassa

Arto Hägg (kok.) ja 19 allekirjoittajaa esittävät valtuustoaloitteessaan (27.1.2021), että Nurmijärven kunta selvittää, onko kunnassa mahdollista ja perusteltua käyttää maankäyttö- ja rakennuslain 92 §:n mukaista menettelyä eli kunnan oikeutta yksityisen tien alueeseen.

Kunnan vastauksen yhteenvedossa todetaan, että MRL 92 §:n käyttöönotto on oikeuttava mutta ei velvoittava. Lisäksi sen tulkinta ei ole yksiselitteinen, eikä sen soveltamisesta ole oikeuskäytäntöä. Kunnan kokonaisetu huomioiden ei-lakisääteisten lisätehtävien ottamista ei ole perusteltua ottaa käyttöön. Vastauksessa todetaan, että Nurmijärven uusi avustusjärjestelmä tulee huomioimaan yhä paremmin yksityisteiden erilaiset ominaispiirteet Nurmijärvellä tarvittavin osin.

Maiju Tapiolinna (peruss.) teki valtuuston kokouksessa muutosesityksen, että asia palautetaan valmisteluun. Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti (38 jaa – 12 ei – 1 poissa) hyväksyä vastauksen valtuustoaloitteeseen pohjaesityksen mukaisesti.

Vastaus valtuustoaloitteeseen tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä turvataitoien ottamisesta osaksi opetussuunnitelmaa

Leni Niinimäki (vihr.) ja 27 allekirjoittajaa teki kokouksessa 31.5.2023 valtuustoaloitteen, jotta tunne- ja vuorovaikutusopetus otettaisiin aktiivisesti mukaan opetukseen Nurmijärvellä.

Vastauksessa todetaan muun muassa, että koulutuspalveluissa laaditaan lukuvuoden 2024–2025 aikana sisällöt ja tavoitteet tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen. Samalla päätetään, millä perusopetuksen vuosiluokilla ja minkä oppiaineen yhteydessä tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan. Laadinnan aikana arvioidaan, sisällytetäänkö turvataitojen opetus osaksi opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset otetaan käyttöön lukuvuoden 2025–2026 alussa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2024 vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Laamasen tilalle sivistyslautakunnan varajäseneksi Salmo

Annika Laamanen (kok.) on pyytänyt 8.4.2024 eroa sivistyslautakunnan varajäsenen luottamustehtävästä muutettuaan pois paikkakunnalta. Valtuusto totesi Laamasen luottamustehtävät Nurmijärven kunnassa päättyneiksi. Valtuusto nimesi sivistyslautakunnan uudeksi varajäseneksi Kirsi Salmon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaksi valtuustoaloitetta toisen asteen maksuttomuudesta

Vihreiden valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärvi säilyttää toisen asteen maksuttomana nykyisen mallin mukaisesti toisen asteen suorittamisen loppuun asti tai sen kalenterivuoden loppuun asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

SDP:n valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessa, että Nurmijärvi takaa toisen asteen maksuttomuuden kaikille oppivelvollisuusikäisenä ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aloittaneille. Valtuustoaloitteessa esitetään myös, että kunta varaa tarkoitukseen tarvittavan riittävän määrärahan edelleen talousarvioon huolimatta mahdollisista valtiovallan rahoitusleikkauksista ja päätöksestä rajata maksuttomuutta.

Valtuustoaloite Nurmijärven museotoiminnan tulevaisuudesta

Matti Vanhanen (kesk.) ja useat muut allekirjoittajat esittävät valtuustoaloitteessaan, että kunta käynnistää selvitystyön, jolla etsitään tulevaisuuden ratkaisua julkisten ja yksityisten kokoelmien esillepanoon ja erityisesti Nurmijärvi Taiteen Museon ja sen kokoelmien säilymiseksi pysyvästi.

Valtuustoaloite esittää Tiiran rannalle vuokra-aluetta yleiseen rantasaunatoimintaan

Otto Suhonen (kesk.) ja useat muut allekirjoittajat esittävät valtuustoaloitteessaan, että kunta aloittaa pikimmiten selvityksen vuokra-alueen osoittamiseksi ympärivuotiseen yleiseen saunatoimintaan Tiiran rannasta. Selvityksen osana selvitettäisiin yhteistyössä kiinnostuneiden alan yritysten kanssa, millainen ja minkä kokoinen rantasaunakonsepti sopisi alueelle sen muu käyttöä huomioiden. Tämän jälkeen kunta järjestäisi alueen vuokrauksesta avoimen kilpailutuksen.

Kunnanvaltuuston päätökset 29.5.2024

§16 Perttulan vesiosuuskunnan liiketoimintakauppa, pohjaesityksen mukaan
§17 Päivitettyjen Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmien hyväksyminen, äänestyksen jälkeen muutosesityksen mukaan
§18 Tilikauden 2023 talousarviopoikkeamien vahvistaminen, pohjaesityksen mukaan
§19 Nurmijärven kunnan tilintarkastuskertomus 2023, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023, pohjaesityksen mukaan
§20 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023, pohjaesityksen mukaan
§21 Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024 ja talousarviomuutokset,
§22 Vastaus valtuustoaloitteeseen Maankäyttö- ja rakennuslain 92 § käyttämisestä Nurmijärven kunnassa, äänestyksen jälkeen pohjaesityksen mukaan
§23 Vastaus valtuustoaloitteeseen tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä turvataitojen ottamisesta osaksi opetussuunnitelmaa, pohjaesityksen mukaan
§24 Eron myöntäminen Annika Laamaselle luottamustehtävistä ja täydennysvaali, pohjaesityksen mukaan

 

Takaisin listaukseen