Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Hallitus esittää valtuustolle NYK:n ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmien palauttamista valmisteluun

20.5.2024

Nurmijärven kunnanhallitus päätti esittää kokouksessaan 20.5.2024 kunnanvaltuustolle, että valtuusto palauttaa NYK:n Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat valmisteluun. Valtuusto päättää asiasta 29.5.2024.

”Kunnanhallituksessa näimme, että hankkeen kustannukset ovat nousseet niin paljon alkuperäisestä, että asia on syytä palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Tässä voidaan puntaroida erilaisia vaihtoehtoja. Tuleeko uuden yhtenäiskoulun rakentaminen kustannustehokkaammaksi kuin osittain vanhan rakennuksen peruskorjaus? Entä, voisiko Arkadian yhteislyseo tuottaa lukiopalvelut Nurmijärvellä?”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty sanoo.

Kunnanhallituksen kokouksen kulku

Pohjaesityksen mukaisesti NYK:n ja lukion hankesuunnitelmien tavoitteena on yhdistää perusopetuksen ja lukion tilat yhteiseen rakennukseen. Hankesuunnitelman mukaan yhteiskoulun ja lukion tilat rakennetaan Nurmijärven Yhteiskoulun nykyiselle tontille osoitteeseen Pratikankuja 8.

Kokouksen kuluessa tehtiin Joona Suomen (kok.) ja Otto Suhosen (kesk.) yhteinen muutosesitys, jossa esitettiin asian palauttamista valmisteluun. Valmistelussa tulisi muutosesityksen mukaan huomioida:

– laaditaan kustannusarvio ja hankesuunnitelma vaihtoehdosta, jossa Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio) sijoitetaan uudisrakennuksena Krannilaan. Mikäli lisäselvitystä ei saada laadittua tässä aikataulussa, asia tuodaan valtuustolle tiedoksi. Mikäli Krannilan tontti ei ole kustannustehokkaasti toteutuskelpoinen ja uudisrakennukselle löytyy Kirkonkylältä jokin muu toteuttamiskelpoinen paikka, voidaan myös tätä tarkastella.

– selvitetään Arkadian yhteislyseon halukkuus ja mahdollisuus laajentaa toimintaansa lisäoppilasmäärällä, joka vastaa viime vuosien aikaista kunnallisessa lukiossa olleiden oppilaiden määrää. Vaihtoehdossa kunta ei itse jatkossa järjestäisi lukiokoulutusta. Valmistelussa selvitetään toteutusvaihtoehtoja, niiden kustannuksia, rahoitusosuuksia, mahdollisia muita oleellisia tekijöitä sekä laaditaan hankesuunnitelma.

Mikäli kokonaisuuden toteuttamiseksi löytyy jokin muu kustannustehokas ja kokonaisuutena toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, tuodaan ne kunnanhallitukselle tiedoksi.

Valmistelun etenemisestä tiedotetaan kunnanhallitusta. Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu on kevääseen 2025 mennessä, jolloin se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lisäselvityksiin myönnetään vuoden 2024 talousarvioon 100 000 euron lisämääräraha ympäristötoimialan käyttötalouteen.

Muutosesitysten käsittely

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Otto Suhosen ja Joona Suomen muutosesityksen äänestyksen jälkeen (jaa 0 – ei 8 – 3 vaiti.) Muutosesityksen puolesta äänestivät Jouni Maijala, Kalle Mustonen, Kimmo Pirkkala, Riikka Raekannas, Otto Suhonen, Maiju Tapiolinna, Joona Suomi, Virpi Räty. Vaiti äänestivät: Arto Hägg, Leni Niinimäki ja Jenni Sandberg.

Taustaa ja muutokset hankesuunnitelmissa

Kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2021 lukiokoulutuksen keskittämisestä Kirkonkylälle, ja lukio sijoitetaan Nurmijärven Yhteiskoulun yhteyteen. Alkusyksystä 2023 rakennuttajakonsultti selvitti hankesuunnitelman ja tilaohjelman, jolloin havaittiin, että tilaohjelmasta puuttui reilut 2000 m² suhteessa hankesuunnitelman vaateisiin.  Olemassa olevista tiloista puuttui noin 1300 m2 sekä uudisrakentamisen tilaohjelmasta liikenne- ja teknistä tilaa reilut 700 m2. Tämä johti suunnitelmien päivitykseen ja uuden kustannusarvion laatimiseen. Tontin koko selittää hankkeen kohonneita Selvisi, että investointikustannukset (39,7 M€) ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€).

Sivistyslautakunta lausui hankesuunnitelmista kokouksessa 25.4.

Tekninen lautakunta lausui hankesuunnitelmista kokouksessa 15.5.

Seuraavaksi asiasta päättää kunnanvaltuusto kokouksessaan keskiviikkona 29.5.2024.

Päätöksenteko

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se palauttaa hankesuunnitelmat valmisteluun. Kunnanvaltuusto päättää asiasta kokouksessaan 29.5.2024.

 

Takaisin listaukseen