Ajankohtaista

Nurmijärvi-barometri, Tontit

Vallitsevaan tilanteeseen sopeutumista ja uuteen normaaliin asettumista – Miltä vuosi 2021 näytti Nurmijärvellä?

9.2.2022

Vuonna 2021 Nurmijärven asukasmäärä kasvoi 475 uuden asukaan verran. Kasvusta puolet muodostui muuttoliikkeen vaikutuksesta ja kolmasosa selittyi syntyvyydellä. Vuosi oli historiallisen vilkas asuntomarkkinoilla ja esimerkiksi kunta luovutti ennätysmäärän tontteja. Asuntoja sen sijaan valmistui viime vuonna vähemmän kuin edellisenä vuonna.  

Vuosi 2021 jää taatusti mieliin ja historian kirjoihin. Korona-ajan pitkittyminen teki kotoilusta trendikästä samalla, kun epidemia ravisutti yhteiskuntaa. Emme välttämättä kuitenkaan enää päivittäneet kerran tunnissa tartuntalukugraafeja tai jakaneet tuttaville kuvia viritelmistämme etätyöpisteistä. Toisin sanoen, aloimme sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.  

Väestömuutosten osalta vuosi 2021 alkoi siitä mihin vuosi 2020 jäi. Helsingin seudun kehyskunnat houkuttelivat uusia asukkaita, mutta pandemia-ajan runsas väestönkasvu alkoi tyyntyä vuoden 2021 heinäkuun jälkeen.  

”Vuoden 2021 syyskaudella kaikissa Helsingin seudun kehyskunnissa kuukausittainen väestönlisäys alkoikin selvästi tasaantua ja väestönmuutokset mukailla pandemia-aikaa edeltänyttä niin sanottua normaalia aikaa”, Nurmijärven kunnan erikoissuunnittelija Katriina Ahokas kertoo. 

Väestönkasvua pienistä lapsista ja nuorista aikuisista 

Oliko Nurmijärvi-ilmiön toinen tuleminen sitten tässä? Tuskin. Monet toteuttivat etätyön mukanaan tuomien mahdollisuuksien avulla pitkään hautuneita asumisen toiveita ja unelmia. 

”Myös Nurmijärvellä omakotitalojen kysyntä ja myynti oli korona-aikana erittäin vilkasta. Monen henkilön kohdalla asumisen toiveet ja unelmat ovat vasta kirjaimellisesti rakentumassa. Korona-aikana aloitetut talonrakennusprojektit alkavat pikkuhiljaa valmistua”, Nurmijärven maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala summaa. 

Vuonna 2021 Nurmijärven asukasmäärä kasvoi 475 uuden asukaan verran, joka tarkoittaa 1,1 % väestönkasvua. Kasvusta 48 % muodostui muuttoliikkeen vaikutuksesta (nettomuutto), 33 % luonnollisella väestönkasvulla (syntyneiden enemmyys) ja 19 % maahanmuutolla (nettomaahanmuutto). 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna asukasmäärän kasvun elementit tukevat tulkintoja korona-ajan muuttoliikkeen profiilista sekä maltillisesta syntyvyyden kohenemisesta. Nurmijärvellä kasvoivat erityisesti 25–34-vuotiaiden ikäryhmä sekä pienten alle kolmevuotiaiden lasten ikäryhmä. Sen sijaan päivähoitoikäisten ja esikouluikäisten ikäryhmä (3–6-vuotiaat) sekä alakouluikäisten ikäryhmä (7–12-vuotiaat) pienenivät. 

”Tämä johtuu puolestaan pitkään jatkuneesta ikäluokkien pienenemisestä”, Ahokas tarkentaa. 

Määrällisesti eniten kasvoi 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön luonnollisen ikääntymisen myötä. Vuoden 2021 ikäryhmittäiset muutokset olivat samansuuntaisia kaikissa Helsingin seudun kehyskunnissa. 

Hengitystään tasaava asuntotuotanto 

Asuntotuotannon osalta Nurmijärvellä vedettiin hieman henkeä vuosikymmenen taitteen ennätysmäisten asuntotuotantomäärien jälkeen. Varsinkin kerrostalotuotanto oli maltillisempaa. Vuonna 2021 Nurmijärvelle valmistui 308 asuntoa, joista 107 omakotitaloissa (35 % kaikista asunnoista), 76 rivitaloissa (25 % kaikista asunnoista) ja 125 kerrostaloissa (41 % kaikista asunnoista). 

Korona-aika innoitti tonttikaupoille 

Korona-ajan herättämien asumisen haaveiden ja toiveiden toteuttamisen konkretisoituminen on näkynyt myös Nurmijärvellä. Omakotitonttien kysyntä oli erittäin vilkasta vuonna 2021. 

”Viime vuonna kunta luovutti 64 omakotitonttia joko myytynä tai vuokrattuna. Tähän päälle laitetaan toki vielä yksityisen tonttikaupat. Näin vilkasta vuotta ei omakotitalopuolella ole aiemmin ollut”, Hannu Kujala kertoo. 

Omakotitontteja luovutettiin pääsääntöisesti kunnan eteläisimmästä ja pohjoisimmasta taajamasta. Todennäköistä on, että muuttoliike pysyy myös vuonna 2022 vahvana, sillä kunta luovuttaa merkittävän määrän tontteja uudelta ja kysytyltä Vanha-Klaukan alueelta.  

”Klaukkalassa ja Rajamäellä kunnalla on tonttivarantoa, jolla on pysytty vastaamaan korona-ajan kasvaneeseen kysyntään. Kirkonkylässä omakotitontteja tulee tarjolle ensi vuonna Heinojan uuden asuinalueen myötä”, Kujala kertoo ja jatkaa: ”Uskon, että kiinnostus Nurmijärven omakotitontteja kohtaan jatkuu vilkkaana myös korona-ajan rynnistyksen jälkeen.” 

Tutustu Nurmijärvi-barometriin osoitteessa nurmijarvi.fi/barometri!

Takaisin listaukseen