Ajankohtaista

Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö

Vaikuttamistoimielinten lausunnot kunnan palveluverkkosuunnitelmasta

27.10.2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin vuonna 2019, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus laatia ja viedä päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.

Palveluverkkotyö lähestyy maalia. Lautakunnat käsittelevät palveluverkkosuunnitelman lausunnot kokouksissaan 22.10 – 29.10.

Lautakuntien lisäksi omat lausuntonsa palveluverkkosuunnitelmasta antavat nuorisovaltuusto, vanhus- sekä vammaisneuvosto, kyläasiain neuvottelukunta ja vanhempainfoorumit. Kuntalaiset ja kunnan työntekijät pääsivät ottamaan kantaa suunnitelmaan verkkokyselyn kautta.

Lausunnot sekä kuntalaiskyselyn tulokset toimivat palveluverkkoesityksen viimeistelyn tukena. Palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus saattaa kunnanhallituksen päätettäväksi 30.11. ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi joulukuussa 16. päivä.

Tutustu vaikuttamistoimielinten lausuntoihin alla olevista linkeistä

Nurmijärven nuorisovaltuuston lausunto palveluverkkosuunnitelasta

Kyläasiain neuvottelukunnan lausunto palveluverkkosuunnitelmasta

Vanhusneuvoston lausunto palveluverkkosuunnitelmasta

Vanhempainfoorumien lausunnot palveluverkkosuunnitelmaan

Vammaisneuvoston lausunto palveluverkkosuunnitelmasta

Takaisin listaukseen