Ajankohtaista

Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö

Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaiskyselyn tulosten yhteenveto

20.10.2020

Kuntalaiset ja kunnan työntekijät saivat ottaa kantaa Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmaan 29.9.-7.10.2020. Verkkokyselyssä kysyttiin palveluverkkosuunnitelmasta yleisesti sekä yksityiskohtaisista kehittämisehdotuksista. Kyselyyn saatiin 1 138 vastausta kunnan kaikilta alueilta.

Kyselyn tulokset toimivat palveluverkkosuunnitelman viimeistelyn tukena. Lisäksi kyselyn tulokset menevät kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätöksenteon evästyksenä. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää palveluverkkosuunnitelman esityksestä 30.11. minkä jälkeen kunnanvaltuusto päättäisi asiasta 16.12.2020.

Nurmijärven kunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Kyselyn tulosten yhteenveto löytyy alla olevasta linkistä.

Palveluverkkosuunnitelma_Kuntalais- ja henkilöstökyselyn tulosten yhteenveto

Takaisin listaukseen