Sijaispalvelut

Sijaisen palkanmaksu

Sijaisten palkan määrittelee esimies. Palkka määräytyy henkilön työtehtävän ja koulutuksen mukaan. Sijaisten palkanmaksupäivä on joko kuun 13. tai viimeinen päivä, riippuen siitä, mihin palkanmaksupäivään työsopimus ehtii. Työsopimus sekä tieto tekemistäsi työtunneista pitää olla palkanlaskennassa viimeistään seitsemän työpäivää ennen palkanmaksupäivää. Palkkalaskelma toimitetaan verkkopankkiin. Mikäli olet oikeutettu työkokemuslisiin, toimita työtodistuksista oikeaksi todistetut kopiot palkanlaskentaan. Jos haluat, että ammattiliiton jäsenmaksu peritään palkastasi, lähetä liiton jäsenmaksuvaltakirja palkanlaskentaan.

Verokortti jätetään ensimmäiseen yksikköön, johon työllistyt. Yksiköstä verokortti toimitetaan palkanlaskentaan. Vaihtoehtoisesti verokortin voi lähettää postitse palkanlaskentaan.

Työsopimus tehdään ja allekirjoitetaan yksikössä esimiehen ollessa paikalla. Jos tämä ei ole mahdollista, toimittaa esimies työsopimuksen jälkikäteen postitse sijaiselle allekirjoitettavaksi ja palautettavaksi.

Mahdollisissa palkanmaksuun liittyvissä asioissa ota yhteys palkanlaskentaan, palkat@nurmijarvi.fi. Työtunteihin liittyvissä asioissa yhteys otetaan yksikön esimieheen.

Palkanlaskennan yhteystiedot

Nurmijärven kunta
Palkanlaskenta
PL 37
01901 Nurmijärvi
palkat@nurmijarvi.fi