Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Maankäyttö, Nuoriso, Yritykset

Tulevaisuuden Kirkonkylä –suunnitelmaa esitellään asukastilaisuudessa 27.11.

16.11.2023

Tulevaisuuden Kirkonkylä -kehittämissuunnitelma etenee aikataulussa. Marraskuussa valmistui maisema- ja viherverkostoselvitys, kaupallinen selvitys jo aiemmin. Kuntalaisille alustavaa suunnitelmaa esitellään ja siitä keskustellaan asukastilaisuudessa maanantaina 27.11.2023 klo 17.30 alkaen pääkirjastossa. Tämän jälkeen kehittämissuunnitelma viimeistellään, minkä jälkeen se viedään päätöksentekoon alkuvuodesta 2024.

Kaupallinen sekä maisema- ja viherverkostoselvitykset valmistuneet

Tulevaisuuden Kirkonkylä – kehittämissuunnitelman selvitykset kehittämisehdotuksineen ovat valmistuneet. Selvityksissä tarkasteltiin kaupallisia palveluja sekä maisema- ja viheralueita keskusta-alueella ja sen ympäristössä.

Kaupallisessa selvityksessä Kirkonkylän kehittämiselle laadittiin kaksi kehittämisvaihtoehtoa:

  • kaupan palvelujen painottuminen ydinkeskustaan
  • kaupan palvelujen kehittäminen koko Kirkonkylässä

Kummassakin kehittämisvaihtoehdossa Kirkonkylää tarkasteltiin kolmena kaupan alueena: ydinkeskusta, Kauppanummi ja Ilvesvuori.

Maisema- viherverkostoselvityksessä tarkasteltiin Kirkonkylän keskusta-aluetta sekä keskustarakenteen liittymistä ympäristöönsä. Työ koostuu kolmesta osasta: maisema-analyysi, miljöötyypittely ja viherverkon tarkastelu.

  • Maisema-analyysissätunnistetaan keskusta-alueen rakenteen ja identiteetin kannalta merkittäviä säilytettäviä kohteita ja aluekokonaisuuksia.
  • Miljöötyypittely täydentää tässä työssä laadittua maisema-analyysiä rakennetussa ympäristössä. Siinä tarkastellaankaupunkirakennetta ja kaupunkikuvaa maiseman näkökulmasta.
  • Viherverkon tarkastelussaon sovitettu yhteen ekologista ja virkistyksellistä näkökulmaa, joista on erilliset teemakartat. Viherrakenteen eheyttäminen on kantava ajatus.

Työ nostaa esiin Kirkonkylän keskusta-alueen maisemalliset arvot, jotta ne voidaan säilyttää. Työ hahmottaa keskustan viherverkon kokonaisuuden, jotta kaupunkirakenteen tiivistyessä jäljelle jäisi mahdollisimman toimiva verkosto sekä ihmisen että muiden eliöiden kannalta. Samalla nousee esiin katuvihreän tärkeys osana viherverkkoa.

Lisätietoa ja aineistoja Me tehdään tulevaisuuden Kirkonkylä -suunnitelmasta löytyy kunnan verkkosivulta

Takaisin listaukseen