Museo

Rajamäen tehdasmuseo 60 vuotta

Hyvinge Fabriks Aktiebolag perustettiin Tampereella 20.8.1888. Yhtiön tehdas rakennettiin Nurmijärven Hyvinkäänkylään Rajamäen talon mailta ostetulle maapalstalle. Kieltolain tultua voimaan Suomen valtio hankki tehtaan omistukseensa.

Yhtiön perustamisen 75-vuotispäivänä 20.8.1963 avattiin vanhaan tislaamorakennukseen perustettu Rajamäen tehdasmuseo. Nurmijärven Sanomat julkaisi Rajamäen tehtaille omistetun erikoisnumeron, jonka artikkelissa todetaan, että tehdasmuseo ”on alallaan harvinaisuus koko maailmassa ja ainoa laatuaan Euroopassa”.

Tehdasmuseoajatuksen isä oli Oy Alkoholiliike Ab:n teollisuustoimen johtaja Heikki Suomalainen, jonka aloitteesta myös Rajamäen talo kunnostettiin talomuseoksi ja avattiin yleisölle 1962. Tehdasmuseon perustamispäätös tehtiin samana vuonna.

Patakoppi-nimellä tunnettu rakennus, johon museo on sijoitettu, on vuodelta 1897. Koska rakennus ei 1950-luvun lopulla enää sopinut teollisuuskäyttöön, tehtiin valtionyhtiön piirissä sitä koskeva purkupäätös, jonka toimeenpanoa kuitenkin lykättiin. Museoajatuksen etenemiselle oleellinen sysäys oli Valtion muinaistieteellisen toimikunnan asiantuntijalausunto, jonka mukaan Patakoppi 1800-luvun loppupuolen teolliselle rakennustavalle tyypillisenä on säilyttämisen arvoinen ja erittäin sopiva juuri tehdasmuseoksi. Lausunnonantajina olivat valtionarkeologi, professori Nils Cleve ja Muinaistieteellisen toimikunnan kansatieteellisen osaston intendentti, professori Niilo Valonen.

Tehdasmuseon entisöimis- ja arkkitehtonisesta suunnittelusta vastasi Muinaistieteellisen toimikunnan arkkitehti Heikki Havas. Näytteillepanon suunnitteli ja toteutti taiteilija Mikko Vuorinen. Rakennustyöt teki tehtaan rakennusosasto insinööri Tapio Salokankaan johdolla.

Tehtaan osastoinsinööri Erkki Kostia keräsi pääosan museoesineistöstä, joka suurelta osin on peräisin Rajamäen tehtaalta. Kiialan ja Lahden Polttimolta sekä yksityishenkilöiltä saatiin myös lahjoituksia.

Vuonna 2019 Rajamäen tehdasmuseo sai uuden nimen, Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi. Museon omistajan nykyinen nimi on Anora Group Oyj, museon avoinnapidosta vastaa Nurmijärven kunta.