Liikenne

Joukkoliikenteessä siirrytty syysaikatauluihin

Kuva: Mikael Laitinen

Kesä alkaa olemaan lopuillaan, ja monella nurmijärveläisellä on taas arki alkanut. Tämä näkyy myös Nurmijärven joukkoliikenteessä: koululaiset ovat palanneet koulutielle, opiskelijat jatkaneet opintojen äärellä ja työssäkäyvät ovat siirtyneet kesälaitumelta arkisen aherruksen ääreen. Joukkoliikenteessä on siirrytty syysaikatauluihin, ja vuoroja on kesää enemmän.

Kuluneet kaksi ja puoli vuotta ovat olleet haastavia myös joukkoliikenteessä. Etätöiden yleistyminen on jättänyt loven matkustajamääriin, ja merkittävä osa tästä vähenemästä näyttäisi jäävän pysyväksi. Joukkoliikenteen vuorotarjonta Nurmijärvellä on kuitenkin säilynyt hyvällä tasolla, ja etenkin vapaa-ajan
matkustus on palannut jo lähes koronaa edeltävälle tasolle. Yövuorojakin on taas ajettu ja asiakkaat ovat löytäneet nämä pitkään tauolla olleet vuorot.

Joukkoliikenneasioista järjestettiin keväällä kyselytutkimus, johon liikennöitsijä Korsisaari sai runsaasti vastauksia, asiakkaiden ideoita ja myös kehitysehdotuksia. Nurmijärvellä oltiin tyytyväisiä kuljettajien osaamiseen ja palveluasenteeseen, linja-autojen viihtyisyyteen ja aikataulussa pysymiseen. Eniten toivottiin parannusta vuorojen määrään ja joukkoliikenteen viestintään.

Näitä asiakastoiveita tullaan kehittämään tulevalla talvikaudella liikennöitsijän, kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kesken. Matkustuksen muuttumista seurataan säännöllisesti. Alkavana syksynä iltapäivään on tehty vuorolisäyksiä kasvaneen kysynnän vuoksi. Viestintää ja viestinnän kanavia pyritään myös tehostamaan siten, että asiakkaat saisivat aina oikea-aikaista tietoa sekä liikenteen suunnitelluista muutoksista että poikkeustilanteista, joita esimerkiksi viime talvena mielenilmausten ja kehnojen ajokelien vuoksi oli tavallista enemmän.

Nurmijärven joukkoliikenteeseen on nyt tarjolla myös Matkahuollon Reittiopas, joka näyttää joukkoliikennereitit ovelta ovelle -periaatteella. Myös perinteinen Matkahuollon aikatauluhaku on käytössä tulostettavien taulukkoaikataulujen rinnalla. Tulostettavat aikataulut löytyvät Korsisaaren verkkosivuilta: korsisaari.fi. Myös Bussit Live -reaaliaikapalvelu löytyy samoilta verkkosivuilta. Siitä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun liikenteessä on ruuhkan vuoksi häiriöitä, jotka vaikuttavat bussien kulkuun. Myös pysäkkikohtaisia ohitusaikaennusteita tarkennetaan bussien ajoaikojen vaihdeltua korona-aikana asiakas- ja liikennemäärien muutosten vuoksi normaalia enemmän.