Liikenne

Luvassa sujuvampaa matkantekoa Hämeenlinnanväylällä ja Klaukkalan kehätiellä

Klaukkalan kehätien viimeistely- ja vihertyöt ovat valmistuneet. Hankkeen viimeinen osa saadaan valmiiksi loppuvuodesta, kun valtatielle 3 toteutettava liikenteenhallintajärjestelmän laajennus otetaan käyttöön. Valmistuttuaan järjestelmä välittää reaaliaikaista tietoa liikennemääristä sekä keliolosuhteista vilkasliikenteisellä Klaukkala–Nurmijärvi-tieosuudella. Järjestelmä ulottuu osittain myös Klaukkalan kehätielle.

Järjestelmä koostuu muuttuvista nopeusrajoitusmerkeistä ja tiedotus-
opasteista sekä sään ja liikenteen mittauslaitteista. Näiden avulla pystytään autoilijoita varoittamaan mahdollisista liikenteen poikkeustilanteista. Mikäli liikennemäärä tiellä kasvaa tai keliolosuhteet huononevat merkittävästi, ehdottaa järjestelmä muutoksia nopeusrajoituksiin. Myös tien kunnossapidosta vastaavat saavat ajantasaista tietoa järjestelmän avulla.

Kesän aikana järjestelmään kuuluva laitteisto asennettiin maastoon. Ennen käyttöönottoa järjestelmän toimivuus täytyy testata huolellisesti. Syys–lokakuussa toteutettavat testaukset eivät aiheuta haittaa liikenteelle. Lopuksi järjestelmä kytketään osaksi valtakunnallista ohjausjärjestelmää, jota Fintrafficin tieliikennekeskus hallinnoi.

Liikenteenhallintajärjestelmän kustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa. Järjestelmän rakentamisen rahoittavat Väylävirasto, Fintraffic Tie sekä Nurmijärven kunta. Rakennustyöt toteuttaa Normiopaste.